Home

Przygotowania do drugiej wizyty premiera gen. Władysława Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy kierownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Edwarda Raczyńskiego. Perspektywa polska (część 1)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kania, Krzysztof
dc.date.accessioned 2016-06-17T05:57:18Z
dc.date.available 2016-06-17T05:57:18Z
dc.date.issued 2015-09-16
dc.identifier.citation Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, No. 1, Vol. 32, pp. 165-187
dc.identifier.issn 1643-8191
dc.identifier.other doi:10.12775/KLIO.2015.007
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3436
dc.description.abstract Przedstawione w artykule rozmowy ministra spraw zagranicznych Edwarda Raczyńskiego przeprowadzone w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada), obejmują spotkania pomiędzy 15 lutego a 13 marca 1942 roku. Głównym celem wizyty, oprócz wymiaru organizacyjnego związanego z przewidywanym wkrótce przylotem premiera i wodza naczelnego gen. Władysława Sikorskiego, było zwiększenie zainteresowania Stanów Zjednoczonych kwestiami Starego Kontynentu ze szczególnym uwzględnieniem spraw bezpośrednio związanych z Polską. Do innych zadań leżących w kompetencjach Raczyńskiego było wybadanie gruntu odnośnie co do możliwości podpisania polsko-amerykańskiego układu politycznego oraz zaciągnięcia w Stanach Zjednoczonych korzystnego kredytu walutowego.
dc.description.abstract Presented in this article are negotiations that the head of the Ministry of Foreign Affairs Edward Raczyński had in North America (United States, Canada). These include meetings held between the dates of 15th of February and 13th of March 1942. The main purpose of the visit, apart from organizing all the finer details connected with the arrival of the Prime Minister and Commander-in-Chief was to increase the United States interest in European issues (especially Polish matters). Among Raczyński’s other tasks one was to recognize the possibility of the signing of a Polish-American political agreement and another was to raise a favorable loan from the United States.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title Przygotowania do drugiej wizyty premiera gen. Władysława Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy kierownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Edwarda Raczyńskiego. Perspektywa polska (część 1)
dc.title.alternative Preparations for a second visit by the Prime Minister general Władysław Sikorski in the United States. Negotiations conducted by the head of the Ministry of Foreign Affairs Edward Raczyński. Polish point of view, part 1
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations