Home

WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTW Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ NA PRZYKŁADZIE SŁUŻBY CELNEJ

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Stelter, Bartosz
dc.date.accessioned 2016-06-06T10:29:39Z
dc.date.available 2016-06-06T10:29:39Z
dc.date.issued 2015-11-23
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 2, Vol. 42, pp. 33-52
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2015.018
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3310
dc.description.abstract Customs Service actively supports entrepreneurs consistently and systematically raises standards of customer service. These are the most important strategic objectives of the Customs Service, in part through: increasing the scope and availability of simplification, shortening the service time, increase the use of facilities and increase the availability of e-services. The efforts of the Customs Service in this regard have been noticed and positively evaluated also by international institutions. European Commission announced that the European Union is Polish entrepreneurs are most satisfied with e-services implemented by the Polish Customs Service. According to a report published in October KE: Flash Eurobarometer 399 "The implementation directory of electronic customs in the European Union". Businesses most appreciated Customs Service in the category of the impact of electronic services to simplify customs procedures and causing a reduction in operating costs of enterprises. In these two categories Poland found itself in first place in the European Union.
dc.description.abstract Wyzwaniem stojącym nie tylko przed administracją celną, ale także przed każdą inna administracją w państwie jest podążanie oraz często potrzeba wyprzedzania rzeczywistości gospodarczej. Polska Służba Celna podejmuje działania mające na celu wspieranie legalnej działalności gospodarczej oraz wprowadza różnego rodzaju ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców. Implementacja ułatwień dotyczy wszelkich obszarów jej działalności do których możemy zaliczyć: przepisy prawa, wytyczne i instrukcje, systemy informatyczne, ułatwienia organizacyjne, bezpośrednie kontakty z przedsiębiorcami. Artykuł w znacznej części jest poświecony przybliżeniu programów informatycznych, które są wykorzystywane przez przedsiębiorców. Na treść rozważań ujętych w niniejszej pracy składają się również, poza podstawowymi informacjami o Służbie Celnej w Polsce, jej misja i wizja w ujęciu strategicznym oraz prezentacja administracji celnej w kontekście międzynarodowym.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Customs Service
dc.subject Public Administration
dc.subject strategy
dc.subject business
dc.subject international trade
dc.subject Służba Celna
dc.subject administracja publiczna
dc.subject strategia
dc.subject przedsiębiorcy
dc.subject handel międzynarodowy
dc.title WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTW Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ NA PRZYKŁADZIE SŁUŻBY CELNEJ
dc.title.alternative COOPERATION BETWEEN BUSINESSES AND PUBLIC ADMINISTRATION ON THE EXAMPLE OF THE CUSTOMS SERVICE
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations