Home

Tomizm biblijny

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Roszak, Piotr
dc.date.accessioned 2016-06-03T12:17:16Z
dc.date.available 2016-06-03T12:17:16Z
dc.date.issued 2016-02-26
dc.identifier.citation Biblica et Patristica Thoruniensia, No. 3, Vol. 8, pp. 11-12
dc.identifier.issn 2450-7059
dc.identifier.other doi:10.12775/8674
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3303
dc.description.abstract W ramach czasopisma „Biblica et Patristica Thoruniensia” otwieramy nową sekcję poświęconą tomizmowi biblijnemu, w której będą zamieszczane artykuły i studia odkrywające biblijny profil teologii Tomasza z Akwinu, jego metodę egzegetyczną i interpretację poszczególnych tekstów Pisma Świętego. Komentatorska aktywność Akwinaty nie rodzi się z próżni, ale z zakorzenienia w patrystycznym dziedzictwie egzegetycznym, z którym wchodzi w twórczy dialog i z którego potrafi wydobyć światło potrzebne do rozumienia wyzwań i pytań swej własnej epoki. Wśród zadań teologa, znamiennie nazywanego w średniowieczu Magister in Sacra Pagina , na pierwszym miejscu znajdowała się przecież lectio , a więc czytanie autorytatywnego tekstu, którym była przede wszystkim Biblia, dopiero później przychodziła disputatio , najbardziej kojarzona z średniowieczną metodą dydaktyczną oraz wieńcząca proces nauczania praedicatio , kaznodziejstwo. Nie chodziło o proste odczytywanie tekstu, zwykłe zapoznawanie z treścią, ale świadome zakorzenianie refleksji teologicznej w podstawowym źródle, skoro wiara chrześcijan opiera się – jak mówił Tomasz – na objawieniu udzielonym prorokom i Apostołom, a przekazanym w kanonicznym Piśmie Świętym. Biblijna lectio Akwinaty, którą możemy obserwować w jego komentarzach do Księgi Izajasza czy Jeremiasza, właściwa dla bakałarza biblijnego na średniowiecznym uniwersytecie, to uważna lektura tekstu biblijnego, swoiste „współrzędne” dla całej teologii, wyjątkowe środowisko, w którym w pełni zrozumiałe stają się terminy i historia zbawienia. To w ramach tej lectio odkrywa się wszystkie sensy Pisma Świętego, od dosłownego po duchowy, który jest właściwym celem Pisma.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title Tomizm biblijny
dc.title.alternative Biblical thomism
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations