Home

Browsing Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej / Faculty of Earth Sciences and Spatial Management by Author "Chodkowska-Miszczuk, Justyna"

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej / Faculty of Earth Sciences and Spatial Management by Author "Chodkowska-Miszczuk, Justyna"

Sort by: Order: Results:

 • Chodkowska-Miszczuk, Justyna; Szymańska, Daniela (Elsevier, 2013)
  The aim of the analysis is to present the implementation and development of agricultural biogas plants as a chance for diversification of agriculture in Poland. The main exogenous and endogenous determinants of the development ...
 • Chodkowska-Miszczuk, Justyna; Szymańska, Daniela (Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013)
  The aim of the paper is to present the implementation and development of agricultural biogas plants as a chance for diversification of agriculture in Poland. The main exogenous and endogenous determinants of the development ...
 • Szymańska, Daniela; Korolko, Michal; Chodkowska-Miszczuk, Justyna; Lewandowska, Aleksandra (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017-11-07)
 • Szymańska, Daniela; Chodkowska-Miszczuk, Justyna; Biegańska, Jadwiga (Nicolaus Copernicus University Press, 2013)
  Celem artykułu jest próba delimitacji i charakterystyki Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolitalnego) w świetle wybranych wskaźników odnoszących się do uwarunkowań demograficzno-społecznych i powiązań ...
 • Szymańska, Daniela; Chodkowska-Miszczuk, Justyna (Belarusian State University, 2012)
  The aim of the paper is to analyse and assess the use of renewable energy sources in the Polish energy balance for the period 2006-2010. In Poland, in according to the Energy Law (1997), renewable energy sources are sources ...
 • Szymańska, Daniela; Chodkowska-Miszczuk, Justyna (Elsevier, 2011)
  The article presents rural areas in Poland in the context of endogenous resources utilization and functional diversification in 2007 and 2008. One of the directions of multifunctional rural development is renewable energy ...
 • Chodkowska-Miszczuk, Justyna; Wesołowska, Monika; Dobrowolski, Jacek; Ryszkowska, Berenika; Środa-Murawska, Stefania; Smoliński, Paweł (2017)
  The article aims to determine the roles of new enterprises operating in the renewable energy sector in creating the economic potential of rural areas in light of the socio-economic benefits resulting from their operation. ...
 • Domin, Dominik Jan; Kwiatkowski, Grzegorz; Chodkowska-Miszczuk, Justyna (Adam Mickiewicz University, 2010)
  Identifying differences in the factors determining tourism development in an area is crucial to utilising its natural, economic and socio-cultural resources that enable sustainable development of the tourist function. This ...
 • Grzelak-Kostulska, Elżbieta; Kwiatkowski, Michał; Biegańska, Jadwiga; Rogatka, Krzysztof; Środa-Murawska, Stefania; Chodkowska-Miszczuk, Justyna (2017)
  The aim of this paper is to analyze events regarded as elements of the urban image connected with cultural tourism. To achieve this objective, a questionnaire was given to tourists (250 respondents) who visited Toruń during ...
 • Chodkowska-Miszczuk, Justyna (Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005)
  Public transport in the agglomeration of Lublin, if compared with that of Bydgoszcz, has been dominated by independent carriers. Such a situation should be explained by the socio-economic situation in eastern Poland.
 • Środa-Murawska, Stefania; Grzelak-Kostulska, Elżbieta; Biegańska, Jadwiga; Chodkowska-Miszczuk, Justyna; Rogatka, Krzysztof; Dąbrowski, Leszek (Gmina Miasta Toruń, 2017)
  Leksykon jest autorską próbą zestawienia i opisania haseł, które najbardziej trafnie korespondują z pojęciem nowoczesnego miasta. Lista terminów włączonych do opracowania wyłoniła się w toku długich dyskusji, i choć nie ...
 • Chodkowska-Miszczuk, Justyna; Szymańska, Daniela (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2014-12)
  This article aims to identify the scale of energy efficiency improvements in public buildings in Polish towns as representative of sustainable building. The study area is investigated from the perspective of challenges ...
 • Chodkowska-Miszczuk, Justyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011)
  Celem opracowania jest analiza i ocena produkcji biomasy w oparciu o uprawy energetyczne w Polsce w latach 2006-2009 w kontekście jakości kapitału ludzkiego.
 • Chodkowska-Miszczuk, Justyna (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2012)
  Celem artykułu jest analiza i ocena „obszaru turystycznego Dolina Zielawy” w kontekście wykorzystania instalacji słonecznych, jako nowego elementu przestrzeni turystycznej. Wykazano, że pojawianie się nowych komponentów w ...
 • Chodkowska-Miszczuk, Justyna; Szymańska, Daniela (Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, 2012)
  W artykule zaprezentowano wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej w Polsce. Wskazano najbardziej perspektywiczne odnawialne źródła energii, a także rozmieszczenie elektrowni bazujących ...
 • Środa-Murawska, Stefania; Grzelak-Kostulska, Elżbieta; Biegańska, Jadwiga; Chodkowska-Miszczuk, Justyna; Dąbrowski, Leszek S. (2017)
  It is widely accepted that cultural sector and creative sector contribute to the socio-economic revival of cities, change their images, form a specific creative milieu, generate new jobs, and organize urban space. However, ...
 • Rogatka, Krzysztof; Biegańska, Jadwiga; Grzelak-Kostulska, Elżbieta; Cieślik, Ewa; Chodkowska-Miszczuk, Justyna; Środa-Murawska, Stefania (2015-11-27)
  The aim of the paper is the general characterization of the process of the revitalization in Polish cities in the context of the EU cohesion policy on the example of Kujawsko-Pomorskie voivodship. The research has been ...
 • Chodkowska-Miszczuk, Justyna (Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2010)
  Celem opracowania jest określenie uwarunkowań podejmowania działań rewitalizacyjnych na przykładzie małych miast w województwie kujawsko-pomorskim oraz roli władz samorządowych we wspieraniu projektów rewitalizacyjnych.
 • Chodkowska-Miszczuk, Justyna; Szymańska, Daniela (Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej - ISES, Warszawa, 2012)
  Celem artykułu jest analiza i ocena wykorzystania technologii słonecznych (pozwalających pozyskiwać energię elektryczną i/lub cieplną z energii promieniowania słonecznego) w kontekście kreowania nowych walorów przestrzeni ...

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations