Home

Otoczenie archiwów w Polsce – projekt badawczy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Jabłońska, Marlena
dc.date.accessioned 2016-05-12T10:39:20Z
dc.date.available 2016-05-12T10:39:20Z
dc.date.issued 2015-06-29
dc.identifier.citation Archiwa - Kancelarie - Zbiory, No. 5(7)/, pp. 111-124
dc.identifier.issn 1895-9075
dc.identifier.other doi:10.12775/AKZ.2014.004
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3166
dc.description.abstract The article discusses a research project that intends to study the environment of archives in Poland and existing relations between archives and the environment. The Author formulates a research hypothesis that all institutions have their inside and outside environment; she presents the present knowledge of the subject, and introduces the concept and research schedule, its methodology and supposed effects. This research will allow to acquire knowledge of archives as institutions, of its organization, rules of functioning, place in society, and most of all – knowledge of groups of inquirers, which archives encounter during their activities, with detailed identification of quality of relations between them.
dc.description.abstract Artykuł jest omówieniem projektu badawczego, który zakłada przeprowadzenie badania otoczenia archiwów w Polsce i istniejących relacji pomiędzy archiwami a tym otoczeniem. Autorka stawia hipotezę badawczą, która zakłada, że wszystkie instytucje posiadają swoje wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie, prezentuje stan wiedzy, przybliża koncepcję i plan badań, ich metodykę i założone efekty. Przeprowadzone badania pozwolą zdobyć wiedzę na temat archiwów jako instytucji, ich organizacji, zasad funkcjonowania, miejsca w społeczeństwie, a przede wszystkim na temat grup interesariuszy, z którymi archiwa stykają się w toku swej działalności, z dokładnym rozpoznaniem jakości zachodzących pomiędzy nimi relacji.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject public relations in archives
dc.subject environment of archives
dc.subject archival science – research project
dc.subject archives management
dc.subject knowledge of archives
dc.subject public relations w archiwach
dc.subject otoczenie archiwów
dc.subject archiwistyka – projekt badawczy
dc.subject zarządzanie archiwami
dc.subject archiwoznawstwo
dc.title Otoczenie archiwów w Polsce – projekt badawczy
dc.title.alternative Environment of archives in Poland – a research project
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations