Home

Tajemniczy mistrzowie polskiej gospodarki - przeciętne firmy czy rynkowi liderzy?

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Grego-Planer, Dorota
dc.date.accessioned 2016-05-12T10:19:25Z
dc.date.available 2016-05-12T10:19:25Z
dc.date.issued 2015-07-01
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 2, Vol. 41, pp. 161-170
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2014.026
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3159
dc.description.abstract This article presents a very unique specificity of Polish enterprises, they are hidden champions. But really focuses primarily on the structural data of these companies, it is the same for publication just got to present the image of a company, not yet specifically identified in the Polish market. Who is behind the hidden champions password Polish economy? This question is though briefly answer fragment presented the results of research conducted by the author on this specific group of companies.
dc.description.abstract W niniejszym artykule zaprezentowano specyfikę bardzo wyjątkowej grupy polskich przedsiębiorstw, jakimi są tajemniczy mistrzowie. Choć tak naprawdę skupiono się przede wszystkim na danych strukturalnych dotyczących tych firm, to jednak tym samym celem publikacji stało się właśnie przedstawienie pewnego obrazu przedsiębiorstw, dotąd szczegółowo nie zidentyfikowanych na polskim rynku. Kto kryje się pod hasłem tajemniczy mistrz polskiej gospodarki? Na to pytanie choć pokrótce odpowie zaprezentowany fragment wyników badań prowadzonych przez Autorkę nad tą specyficzną grupą przedsiębiorstw.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject polish hidden champions
dc.subject market position
dc.subject structural data
dc.subject polscy tajemniczy mistrzowie
dc.subject pozycja rynkowa
dc.subject dane strukturalne
dc.title Tajemniczy mistrzowie polskiej gospodarki - przeciętne firmy czy rynkowi liderzy?
dc.title.alternative Hidden champions of the Polish economy – average companies or market leader?
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations