Home

Przestrzenny model panelowy dla nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2009-2012

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Górna, Joanna
dc.contributor.author Górna, Karolina
dc.date.accessioned 2016-05-12T10:19:24Z
dc.date.available 2016-05-12T10:19:24Z
dc.date.issued 2015-07-01
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 2, Vol. 41, pp. 123-133
dc.identifier.issn 2450-7040
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2014.022
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3157
dc.description.abstract Innovative activity is more often considered on the regional level. Regional approach to innovativeness is connected with specific assets, which depend on geographical localization in space. Thanks to those assets some regions can create knowledge and advantageous environment that supports innovative activity. The study present econometric models for polish NUTS-2 level regions in years 2009 – 2012. Specific regions assets are implemented to model as fixed or random effects in panel data model. Moreover spatial dependencies are examined. Regions are not independent from their neighbors, so spatial dependencies are introduced to models. Paper shows spatial panel data model for total expenditures on innovative activity of industrial enterprises. Explanatory variables were chosen using Hellwig’s method.
dc.description.abstract Coraz częściej akcentowane jest znaczenie regionów w procesie innowacji, wynikające ze specyficznych zasobów związanych z lokalizacją geograficzną. W badaniu sprawdzone jest, czy polskie województwa charakteryzują się indywidualnymi cechami związanymi z innowacyjnością, oraz czy między regionami zachodzą istotne zależności przestrzenne. Do badania wykorzystane są dane dotyczące województw w latach 2009-2012. Wykorzystywany jest przestrzenny model dla danych panelowych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject przestrzenny model panelowy
dc.subject innowacyjność regionalna
dc.title Przestrzenny model panelowy dla nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2009-2012
dc.title.alternative Spatial panel data model for innovative activity of industrial enterprises in Poland in 2009-2012
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations