Home

Życie kobiet magnaterii polskiej w XVII wieku

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Frątczak, Wojciech
dc.date.accessioned 2016-05-12T09:58:58Z
dc.date.available 2016-05-12T09:58:58Z
dc.date.issued 2015-06-24
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 4, Vol. 28, pp. 207-220
dc.identifier.issn 2391-7598
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2014.066
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3131
dc.description.abstract Artykuł opisuje życie kobiet ówcześnie najwyższej warstwy społecznej. A więc ich życie codzienne, a także wykształcenie, małżeństwa, życie religijne, zdrowie i higienę, pożywienie, stroje i rozrywki. W przekonaniu wielu feministek kobieta w dawnych wiekach była tylko pokorną niewolnicą albo służebnicą mężczyzny, a wolność kobiet zaczęła się dopiero w XX wieku. W wielu dziedzinach życia jest to myślenie bezpodstawne.
dc.description.abstract The article describes the lives of women of the highest social stratum at that time, it means their daily lives – as well as education, marriage, religious life, health and hygiene, food, clothing and entertainment. In the opinion of many feminists, woman in the old days was just a humble slave or handmaid a man, and women’s freedom began only in the twentieth century. In many areas of life this thinking is unfounded.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject women
dc.subject aristocracy
dc.subject nobility customs
dc.title Życie kobiet magnaterii polskiej w XVII wieku
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations