Home

Solidarni. Opieka palliatywno-hospcyjna w Polsce

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Janowicz, Anna
dc.contributor.author Krakowiak, Piotr
dc.contributor.author Stolarczyk, Alicja
dc.date.accessioned 2016-03-17T12:05:53Z
dc.date.available 2016-03-17T12:05:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Biblioteka Fundacji Hospicyjnej
dc.identifier.isbn 978-83-940626-2-0
dc.identifier.isbn 978-83-940626-2-0
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3099
dc.description Since 1981, in Poland exist modern hospice-palliative care, and to its foundation contributed among others Cardinal Karol Wojtyła - Pope John Paul II, and Dr. Cicely Saunders. How come from the actions of a group of volunteers we could arrive to several hundred professional stationary and home care centers for adults and children? In Solidarity (Gdansk 2015, available as open source at: www.fundacjahospicyjna.pl) is the first book published in Polish and English as illustration of this phenomenon. It consists of five parts. The first part is a description of the history of the hospice movement in Poland, showing the particular role of the Catholic Church and the influence as social movement of "Solidarity". The hospice-palliative care was after years included in the healthcare system in Poland, being still referred to as a social movement by a number of charitable and educational activities. Memories and thoughts of 26 people: volunteers, employees and leaders of care, show it with individual perspectives. In Poland there are over 400 home centres and inpatient palliative and hospice care units, which puts Poland in first place among the countries of Eastern Europe (EAPC Atlas, 2013). 71 institutions shared their stories of their struggles and successes and the impact on the care of people at the end of life. The next section describes the organizations coordinating medical interventions and care, as well as educational and charitable. The publication ends with a list of all palliative and hospice centres in Poland. Book In Solidarity allows you to explore unique phenomenon of development of hospice-palliative care in Poland. The reader can follow the success of a social movement that has developed an effective organization with effective teaching methods, but facing new challenges. The experience of Polish movement can be useful in countries with problems of political transformation, care reforms and the need to improve care for the people towards the end of life and their families.
dc.description.abstract Ponad 400 ośrodków paliatywno-hospicyjnych, tysiące pracowników i wolontariuszy, tworzących interdyscyplinarne zespoły sprawujące opiekę nad terminalnie chorymi i ich rodzinami oraz dziesiątki tysięcy osób, które tę pomoc otrzymały, to bilans ponad 30 lat istnienia ruchu hospicyjnego i medycyny paliatywnej w Polsce. Lat wypełnionych staraniem o człowieka u kresu życia, by mógł odchodzić godnie, bez bólu, w otoczeniu bliskich mu osób, bez względu na wiek, płeć, wyznanie czy zamożność. Czasu mozolnego budowania świadomości społecznej i solidarności międzyludzkiej wobec przewlekle chorych, umierających i ich bliskich, opartej na głęboko humanistycznych i chrześcijańskich postawach. Lat transformacji, poczynając od pierwszych zespołów wolontariuszy: lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, duchownych i wszystkich ludzi dobrej woli, po formalne struktury organizacyjne, wpisane w system ochrony zdrowia. Lat współpracy łączących profesjonalną pomoc medyczną i pozamedyczną z zaangażowaniem wolontariuszy, z zachowaniem odmiennych kompetencji i wspólnego celu interdyscyplinarnych zespołów. Trudno zmieścić doświadczenia ponad 30 lat na kartach jednej książki. Trudno ująć w słowie pisanym wszystkie emocje, które im towarzyszyły. Jest w tej historii i entuzjazm, związany z odkrywaniem możliwości nowych form pracy, i wiara, i radość z tworzenia, ale i niepokój o sprawy związane z codziennym funkcjonowaniem, troska o to, by móc jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby chorych… Zamierzeniem redaktorów było pokazanie historii powstania opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce w możliwie najszerszym aspekcie: poprzez wskazanie jej źródeł i inspiracji, osobiste doświadczenie osób zaangażowanych w opiekę nad osobami u kresu życia oraz historie poszczególnych ośrodków paliatywno-hospicyjnych i organizacji je wspierających. Do tworzenia książki staraliśmy się zaprosić wszystkie ośrodki stacjonarne i domowe, opiekujące się chorymi dorosłymi i dziećmi w Polsce. Zapraszaliśmy nestorów opieki i nowopowstałe placówki, instytucje będące w systemie publicznej ochrony zdrowia i te niepubliczne, prowadzone przez związki wyznaniowe, fundacje, stowarzyszenia i grupy nieformalne. Uzyskany rezultat jest efektem pracy bardzo wielu osób z różnych części Polski. Podobnie jak przed laty i teraz była to praca czysto wolontaryjna, czas wyrwany wielu innym zajęciom i obowiązkom, decyzja płynąca z potrzeby serca, poczucia odpowiedzialności i chęci podzielenia się prawdą o h o s p i c j u m. Część pierwszą tworzy zarys dziejów ruchu hospicyjnego w Polsce, przywołujący postawy ludzkie w odniesieniu do ludzi chorych i umierających, różnorodne na przestrzeni wieków, źródła chrześcijańskie i humanistyczne wpływające na powstanie ruchu hospicyjnego w Europie oraz prezentację rodzimych inspiracji do opieki nad osobami u kresu życia. Przywołane zostały także osoby i ośrodki, od których wszystko się zaczęło. W tej historii szczególne miejsce zajmuje wolontariat... Bezinteresowne zaangażowanie tysięcy osób różnych profesji u początku ruchu stanowiło podstawę działań, a i dzisiaj jest ono wciąż niezwykle ważną jego częścią, wyróżniającą polski ruch hospicyjny. Część drugą wypełniają osobiste historie i doświadczenia osób mających swój niezwykły wkład w jego powstanie, kształt i obecne znaczenie. Składają się na nią wspomnienia osób bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad chorymi: lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, duchownych, sióstr zakonnych i osób, które te działania w różnoraki sposób wspierają. W części trzeciej zawarto historie poszczególnych ośrodków paliatywno-, prezentując ich wielką różnorodność: formy organizacyjne, formy pomocy, osiągnięcia i ludzi, którzy tworzyli opiekę oraz tych, którzy ją kontynuują. Nadesłane relacje są świadectwem wytrwałości zespołów, ich rozwoju, w wielu przypadkach również poszerzania świadczonej opieki i form współpracy z lokalną społecznością, wolontariuszami, uczelniami i ośrodkami naukowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami. Ostatnia część stanowi prezentację ogólnopolskich organizacji wspierających zespoły i ośrodki paliatywno-hospicyjne. Powstały one z potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniem codziennej pracy na rzecz osób u kresu życia i ich bliskich. Realizowane przez nie projekty i działania umacniają polski ruch hospicyjny, istotnie wpływając na jego rozwój. Zespołowa opieka nad osobami u kresu życia w Polsce opiera się na mocnej tradycji i kulturze współpracy specjalistów różnych dziedzin, a także wolontariuszy, wypracowanej przez ostatnie 30 lat. Jej szczególną wartość podkreślał ksiądz Eugeniusz Dutkiewicz, ojciec polskiego ruchu hospicyjnego, przypominając, że nikt z tego zespołu nie umiałby pomóc sam, dopiero różnorodność osób: ich przygotowania, osobowości, profesji i wyznawanej filozofii potrafi zaspokoić potrzeby chorego. Chory znajduje w tym zespole jednego powiernika, lecz zaufanie do niego udzieli się wszystkim jego członkom. Zadaniem współczesnych zespołów jest podtrzymywanie tej tradycji, rozwój opieki u kresu życia na podstawach hospicyjnej filozofii i osiągnięć medycyny paliatywnej.
dc.description.sponsorship Grant dla Fundacji Hospicyjnej z Robert Bosch Foundation Germany. Książka w wersji angielskiej jest dostępna online jako open source na stronie: www.fundacjahospicyjna.pl
dc.language.iso pol
dc.publisher Fundacja Hospicyjna
dc.relation.ispartofseries nr 16;
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject hospicjum
dc.subject opieka paliatywna
dc.subject wolontariat
dc.subject historia ruchu hospicyjnego
dc.subject charytatywna misja Kościoła
dc.subject zaangażowanie społeczne
dc.subject integracja opieki
dc.title Solidarni. Opieka palliatywno-hospcyjna w Polsce
dc.title.alternative In solidarity : hospice-palliative care in Poland
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations