Home

Doświadczenia studentów w pracy z e-portfolio - raport z badań pilotażowych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kwiatkowska, Wioletta
dc.contributor.author Majewska, Kamila
dc.date.accessioned 2016-03-16T18:04:07Z
dc.date.available 2016-03-16T18:04:07Z
dc.date.issued 2016-03-16
dc.identifier.issn 1230-7785
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3093
dc.description.abstract Artykuł poświęcony jest prezentacji wyników badań pilotażowych dotyczących tworzenia i wykorzystania e-portfolio w prezentacji osiągnięć studentów, ich zainteresowań oraz poczynionych postępów w trakcie pracy nad projektem. Uzyskane wyniki świadczą o innowacyjności zastosowanego rozwiązania w procesie dydaktycznym, jego pozytywnej ocenie przez uczących się i chęci stosowania w przyszłości. Ponadto dokonane analizy wskazują na brak związku pomiędzy czasem poświęconym na przygotowanie e-portfolio a oceną własnych predyspozycji, mocnych i słabych stron, a także poczynionych postępów. Brak związku świadczyć może o niedostrzeganiu przez uczących się możliwości jakie daje e-portfolio w kontekście analizy własnych kompetencji.
dc.description.abstract The article is devoted to the presentation of the results of pilot studies for the creation and use of e-portfolios in showcasing the achievements of students, their interests and the progress made in the course of project work. The results prove the innovation of the solutions applied in a teaching process, its positive evaluation by learners and willingness to use in the future. In addition, the made analysis indicate no association between time spent on the preparation of an e-portfolio and the assessment of their own predispositions, strengths and weaknesses, as well as the progress made. No link between can attest to systematically overlooking the learners the opportunities offered by the e-portfolio in the context of a study of its competence.
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries Wychowanie na co Dzień;nr 1 (250)
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject e-portfolio
dc.subject dydaktyka
dc.subject autoprezentacja
dc.subject uczenie się
dc.title Doświadczenia studentów w pracy z e-portfolio - raport z badań pilotażowych
dc.title.alternative Students experience in working with e-portfolio - report of the pilot studies
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations