Home

ODNOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I JEJ WPŁYW NA REWITALIZACJĘ MIASTA NA PRZYKŁADZIE STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Tomanek, Mateusz Tomasz
dc.date.accessioned 2015-10-05T09:32:55Z
dc.date.available 2015-10-05T09:32:55Z
dc.date.issued 2015-10-05
dc.identifier.issn 1896-0200
dc.identifier.other 10.4467/20843968ZP.15.007.3437
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2930
dc.description.abstract Artykuł poświęcony jest problematyce rewitalizacji obiektów sportowych i wpływu, jaki wywierają na najbliższe otoczenie. Zmiana funkcjonalności, dostosowywanie do światowych wymagań, a także oddziaływanie na okolicę infrastruktury sportowej wpływają na efekt końcowy rewitalizacji. W niniejszej pracy zostaną zaprezentowane przykłady przedsięwzięć, które nie tylko odmieniły estetykę danego osiedla, ale także wpłynęły dużo głębiej na zmianę mentalności mieszkańców (rewitalizacja społeczna) czy wzrost potencjału ekonomicznego danego miasta (Barcelona po Igrzyskach Olimpijskich w 1992 roku).
dc.description.abstract This article will be devoted to the problematic aspects of revitalization of sports facilities and the influence they have on its closest surroundings. Change of functionality, adaptation to the world standards and also influence on the surroundings of such sports facilities all have huge effect on the final outcome of the revitalization.In this paper I will demonstrate some instances of undertakings, which not only have metamorphosed the aesthetics of a given housing estate but also have had a much more deeper influence – through altering the mentality of its inhabitants (i.e. social revitalization), or have contributed to the economic growth of a given city (e.g. Barcelona after the Olympics held in 1992).
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries ZARZĄDZANIE PUBLICZNE;1(29)/2015
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject restoration
dc.subject the National Stadium
dc.subject sports facilities
dc.subject sport
dc.subject PGE Narodowy
dc.subject rewitalizacja
dc.subject Stadion Narodowy
dc.subject obiekty sportowe
dc.title ODNOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I JEJ WPŁYW NA REWITALIZACJĘ MIASTA NA PRZYKŁADZIE STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE
dc.title.alternative Restoration of sports facilities and its influence on the regeneration of a city on the example of the National Stadium in Warsaw
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations