Home

Garść uwag na temat selekcji w Polsce

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Degen, Robert
dc.date.accessioned 2015-08-03T07:12:48Z
dc.date.available 2015-08-03T07:12:48Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2009, s. 133 - 143
dc.identifier.isbn 978-83-231-2368-2
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2893
dc.description.abstract Selekcja jest jednym z najważniejszych problemów badawczych współczesnej archiwistyki. Po części wynika to z trudności, jakie niesie ze sobą jej prowadzenie. Zrozumienie szczegółowych kryteriów selekcji, opracowanie i realizowanie procedur oceny wartości dokumentacji czy metodyka opracowania kwalifikatorów archiwalnych, nie są zagadnieniami łatwymi. Podstawową trudnością z która współczesna polska archiwistyka nie potrafi sobie poradzić, jest przyjęcie przez nią takiego celu selekcji, którego nie sposób zrealizować. Jeśli przyjmiemy, że materiałami archiwalnymi jest cała dokumentacja zawierająca informacje mające „znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej” dostrzeżemy, że cała powstająca współcześnie dokumentacja spełnia ten warunek. Można wśród niej wskazać tę, która – biorąc pod uwagę objętość nośnika – zawiera więcej lub mniej informacji, czy tę, która bardziej lub mniej szczegółowo odnosi się do rzeczywistości. Przesłanki te nie są wystarczające, by na ich podstawie podejmować decyzje o zachowaniu którejś z tych grup. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, jakie przejawy dzisiejszego życia będą interesowały uczonych w przyszłości. Nie potrafimy stwierdzić, czy w przyszłości historycy nie zyskają takich narzędzi, które pozwolą poddać analizie trudne do interpretacji, a przez to niedoceniane współcześnie źródła. Chcąc zachować wszystkie materiały archiwalne, powinniśmy zachować całą współcześnie wytwarzaną dokumentację, bez brakowania. Nie jesteśmy przekonani do celowości takiego działania i dopuszczamy w Polsce możliwość brakowania dokumentacji. System selekcji materiałów archiwalnych można próbować optymalizować. W zależności on punktu widzenia, działania te mogą iść w dwóch kierunkach. W pierwszym przypadku powinno się zmierzać do zachowania jak największej liczby informacji o współczesności, w drugim ich celem może być dążenie do jak najbardziej obiektywnego zachowania źródeł o teraźniejszości.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.relation.ispartofseries Toruńskie Konfrontacje Archiwalne;T. 1
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject selekcja archiwalna w Polsce
dc.subject cel selekcji archiwalnej w Polsce
dc.subject selekcja archiwalna i brakowanie dokumentacji
dc.subject materiały archiwalna a źródła historyczne
dc.subject subiektywizm selekcji archiwalnej
dc.subject appraisal in Poland
dc.subject aim of appraisal in Poland
dc.subject appraisal and disposal in Poland
dc.subject archival materials and historical sources
dc.subject subjectivism of appraisal
dc.title Garść uwag na temat selekcji w Polsce
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations