Home

Umowa sprzedaży jako podstawa rozporządzenia w obrocie giełdowym [w:] Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (red. W. J. Katner, U. Promińska), Warszawa 2010, ss. 562-570 (referat na VII Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego pt. "Prawo handlowe w pięć lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej", Łódź 24-26 września 2009 roku)

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Ta pozycja jest udostępniona na licencji Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland