Home

Umowa sprzedaży jako podstawa rozporządzenia w obrocie giełdowym [w:] Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (red. W. J. Katner, U. Promińska), Warszawa 2010, ss. 562-570 (referat na VII Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego pt. "Prawo handlowe w pięć lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej", Łódź 24-26 września 2009 roku)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations