Home

Aktualne problemy kultury fizycznej - aspekty ekonomiczne, prawne i pedagogiczne

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Tomanek, Mateusz Tomasz
dc.contributor.author Raniszewski, Szymon
dc.date.accessioned 2015-07-06T12:32:28Z
dc.date.available 2015-07-06T12:32:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Aktualne problemy kultury fizycznej - aspekty ekonomiczne, prawne i pedagogiczne, red. nauk. Mateusz Tomanek, Szymon Raniszewski, 299 s.
dc.identifier.isbn 978-83-62750-19-1
dc.identifier.other http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19309
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2760
dc.description.abstract Obecnie obserwuje się coraz większe zainteresowanie problematyką kultury fizycznej w odniesieniu do nauk ekonomicznych i prawnych. Dzięki temu istnieje coraz większe zapotrzebowanie na specjalistyczne opracowanie, obejmujące swym zakresem problemy aktywności fizycznej w powyższych ujęciach. Niniejsza książka jest przykładem, że odpowiedni poziom kultury fizycznej jest nie tylko związany z naukami o zdrowiu, ale musi mieć cha-rakter interdyscyplinarny, tj. charakter ekonomiczny, prawny czy pedago-giczny. W przekazanej do Państwa rąk monografii, poruszony został każdy z tych obszarów. Pierwsze strony publikacji, skupione są na aspektach eko-nomicznych działalności sportowej. Kompletności tej części dodał fakt poka-zania jej przez pryzmat badań klubów sportowych m.in. ich finansowej kon-dycji w odniesieniu do wyników. Drugim, poruszanym aspektem w monografii jest pokazanie warunków jakim musi sprostać ludzki orga-nizm, oraz czynników które powodują zwiększenie jego możliwości. W ni-niejszej publikacji zostały poruszone dwa spojrzenia - (1) nauczyciela i jego skuteczności, oraz (2) wartości jakie niesie edukacja przygodowa. W ostatniej części monografii znajdują się artykuły, które poruszają szerokie spectrum elementów związanych z prawnym aspektem kultury fizycznej. Coraz większym problemem z którym muszą zmierzyć się osoby zaangażowane w rozwój kultury fizycznej jest doping, dlatego też w niniejszym opracowaniu nie mogło zabraknąć ujęcia karnoprawnego związanego z tym aspektem. Wyrażamy nadzieje, iż niniejsza publikacja stanie się bodźcem do poszuki-wania i rozwiązywania kolejnych zagadnień w ramach interdyscyplinarnego spojrzenia na kulturę fizyczną.
dc.description.sponsorship Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej
dc.language.iso pol
dc.publisher Fundacja AKADEMIA NAUKI I SPORTU, Bydgoszcz
dc.relation.ispartofseries Monograph;No. 28/15
dc.rights Attribution 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject sport
dc.subject zarządzanie
dc.subject kultura fizyczna
dc.subject marketing
dc.subject prawo
dc.subject prawo sportowe
dc.subject marketing sportowy
dc.subject pedagogika sportu
dc.subject ekonomia
dc.subject klub sportowy
dc.subject administracja publiczna
dc.title Aktualne problemy kultury fizycznej - aspekty ekonomiczne, prawne i pedagogiczne
dc.type info:eu-repo/semantics/book


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations