Home

Wpływ urządzeń mobilnych na komunikację marketingową

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Błaś, Róża
dc.date.accessioned 2015-04-10T08:14:49Z
dc.date.available 2015-04-10T08:14:49Z
dc.date.issued 2015-03-23
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, Vol. 41, pp. 117-129
dc.identifier.issn 0860-1232
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2014.008
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2701
dc.description.abstract The development of technology during the last two decades has contributed to the emergence of mobile devices that have adapted perfectly to today’s changing consumer needs. As the result of continuous growth in popularity mobile devices, such as smartphones and tablets, have created a framework for new types of marketing communication. The following article presents the development of the new marketing environment, and how mobile devices have changed and are able to change the way of today’s marketing communication.
dc.description.abstract Postępujący na naszych oczach rozwój technologii, który dokonał się w ciągu ostatnich dwóch dekad, przyczynił się do pojawienia przenośnych urządzeń elektronicznych, określanych mianem urządzeń mobilnych. Idealne dopasowanie ich funkcji do zmieniających się potrzeb konsumentów pozytywnie wpłynęło na popyt tych urządzeń na rynku. Rosnący wzrost popularności urządzeń mobilnych stworzył ramy do rozwoju nowego rodzaju komunikacji marketingowej. W artykule podjęto próbę przedstawienia, jak urządzenia mobilne, w szczególności smartfony i tablety, zmieniły sposób dostarczania konsumentom komunikatów marketingowych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject marketing communication
dc.subject advertising message
dc.subject mobile devices
dc.subject advertising
dc.subject brand
dc.subject consumer behavior
dc.subject 3F generation
dc.subject gamification
dc.subject geolocation
dc.subject QR code
dc.subject Augmented Reality
dc.subject komunikacja marketingowa
dc.subject komunikat reklamowy
dc.subject urządzenia mobilne
dc.subject reklama
dc.subject marka
dc.subject zachowania konsumentów
dc.subject pokolenie 3F
dc.subject grywalizacja
dc.subject geolokalizacja
dc.subject fotokody QR
dc.title Wpływ urządzeń mobilnych na komunikację marketingową
dc.title.alternative The impact of mobile devices on marketing communication
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations