Home

Skumulowany błąd prognoz jako metoda wyboru modelu

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Piłatowska, Mariola
dc.date.accessioned 2014-11-07T08:50:47Z
dc.date.available 2014-11-07T08:50:47Z
dc.date.issued 2010-07-28
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 41, pp. 43-56
dc.identifier.issn 2080-0339
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2010.003
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2256
dc.description.abstract The purpose of the paper is to present and apply the accumulative onestep- ahead prediction error (APE) not only as a method (strategy) of model selection, but also as a tool of model selection strategy (meta-selection). The APE method is compared with the information approach to model selection (AIC and BIC information criteria), supported by empirical examples. Obtained results indicated that the APE method may be of considerable practical importance.  
dc.description.abstract Celem artykułu jest prezentacja i wykorzystanie skumulowanego błędu prognoz na jeden okres naprzód (APE) nie tylko jako metody (strategii) wyboru modelu, ale również jako narzędzia do wyboru samej strategii (meta-wybór). Na przykładach empirycznych metoda APE jest porównywana z metodami wykorzystującymi kryteria informacyjne (AIC i BIC). Otrzymane wyniki wskazują na dużą praktyczną przydatność metody APE.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject model selection
dc.subject meta-selection
dc.subject information criteria
dc.subject accumulative prediction error
dc.subject wybór modelu
dc.subject meta-wybór
dc.subject kryteria informacyjne
dc.subject skumulowany błąd prognoz
dc.title Skumulowany błąd prognoz jako metoda wyboru modelu
dc.title.alternative Accumulative prediction error as a method of model selection
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations