Home

Attractiveness of polish labour market in relation to foreign direct investments

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Rezmer, Aleksander
dc.date.accessioned 2014-06-23T17:18:32Z
dc.date.available 2014-06-23T17:18:32Z
dc.date.issued 2010-05-12
dc.identifier.citation Torun International Studies, No. 3, Vol. 1, pp. 141-151
dc.identifier.issn 1689-8168
dc.identifier.other doi:10.12775/TIS.2010.010
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2087
dc.description.abstract Attractiveness of polish labour market in relation to foreign direct investments The aim of this study is to analyse attractiveness of Polish Labour Market for foreign investors, who seek new localisations for their investments. In the first part of the study the general attractiveness of Poland as a host country of foreign direct investments is taken under general analysis. The second part of the article consists of the theoretical background of the study, which is the J.Dunning’s theory of International Production. The next three parts of the article are devoted to deeper analysis of polish labour market as a variable of three features: workforce availability, labour costs and education. The analysis is conducted both on local and international level. The conclusion of the article is that besides the recent, unfavourable changes, polish labour market still remains attractive in relation to foreign direct investment.i Attractiveness of polish labour market in relation to foreign direct investments The aim of this study is to analyse attractiveness of Polish Labour Market for foreign investors, who seek new localisations for their investments. In the first part of the study the general attractiveness of Poland as a host country of foreign direct investments is taken under general analysis. The second part of the article consists of the theoretical background of the study, which is the J.Dunning’s theory of International Production. The next three parts of the article are devoted to deeper analysis of polish labour market as a variable of three features: workforce availability, labour costs and education. The analysis is conducted both on local and international level. The conclusion of the article is that besides the recent, unfavourable changes, polish labour market still remains attractive in relation to foreign direct investment.
dc.description.abstract W artykule zanalizowany został rynek pracy w Polsce pod kątem jego atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych, szukających nowych lokalizacji dla swych inwestycji. W pierwszej części pracy przeprowadzona została ogólna ocena atrakcyjności Polski jako miejsca lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W drugiej części artykułu znalazła się podstawa teoretyczna pracy, którą stanowi teoria produkcji międzynarodowej J. Dunninga. W kolejnych częściach artykułu dokonana została analiza polskiego rynku pracy w oparciu o kryterium dostępności siły roboczej, jej kosztu oraz poziomu wykształcenia. Analiza prowadzona była na poziomie od lokalnego po międzynarodowy. Rozważania zamyka konkluzja, że pomimo niekorzystnych tendencji polski rynek pracy nadal jest atrakcyjny dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title Attractiveness of polish labour market in relation to foreign direct investments
dc.title.alternative Atrakcyjność rynku pracy w Polsce w kontekście zagranicznych inwestycji bezpośrednich
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations