Home

Foreign currency loans risk and methods of its reduction on the polish financial market

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Buszko, Michał
dc.date.accessioned 2014-06-23T17:18:32Z
dc.date.available 2014-06-23T17:18:32Z
dc.date.issued 2010-05-12
dc.identifier.citation Torun International Studies, No. 3, Vol. 1, pp. 7-21
dc.identifier.issn 1689-8168
dc.identifier.other doi:10.12775/TIS.2010.001
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2085
dc.description.abstract In the last several years currency loans have become one of the most important source of financing of households and enterprises in Poland. They are particularly used for real estates investments, where their prevalent form is a forward mortgage. In practice currency loans are long-term obligations which create significant risks such as: foreign interest-rate risk, fx risk, and spread risk within a few dozen years. Such risks can strongly influence the stability of whole Polish banking sector as well as financial market in Poland. As currency loans are mostly used by households there are very limited ways of managing the mentioned kinds of risk. Because the share of currency loans is at present still dynamically increasing in the banking system, the aim of this paper is to characterize mentioned loans and to present their significance in Poland, as well as risks related to them. In the last several years currency loans have become one of the most important source of financing of households and enterprises in Poland. They are particularly used for real estates investments, where their prevalent form is a forward mortgage. In practice currency loans are long-term obligations which create significant risks such as: foreign interest-rate risk, fx risk, and spread risk within a few dozen years. Such risks can strongly influence the stability of whole Polish banking sector as well as financial market in Poland. As currency loans are mostly used by households there are very limited ways of managing the mentioned kinds of risk. Because the share of currency loans is at present still dynamically increasing in the banking system, the aim of this paper is to characterize mentioned loans and to present their significance in Poland, as well as risks related to them.
dc.description.abstract Na polskim rynku finansowym od kilku lat obserwowany jest szybki wzrost zadłużenia sektora niefinansowego w walutach obcych. Zjawisko to wynika przede wszystkim z dużego popytu na walutowe kredyty mieszkaniowe ze strony gospodarstw domowych. Kredyty te wiążą się z kilkoma istotnymi rodzajami ryzyka, które w długim horyzoncie czasowym od- działują zarówno na samych kredytobiorców, jak i na cały system bankowy. Klienci banków narażeni są m.in. na ryzyko kursowe, ryzyko stóp procentowych walut obcych oraz ryzyko marży kursowej. Wymienione rodzaje ryzyk mogą w trakcie okresu spłaty kredytów prze- kładać się na ryzyko kredytowe banków. Pomimo dominacji wśród gospodarstw domowych kredytów mieszkaniowych denominowanych w walucie szwajcarskiej, która uznawana jest za bardzo stabilną, długi okres kredytowania hipotecznego ogranicza możliwość precyzyjnego prognozowania wystąpienia ewentualnych zdarzeń zagrażających zdolności kredytowej pol- skich kredytobiorców, a tym samym stabilności polskiego systemu bankowego.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title Foreign currency loans risk and methods of its reduction on the polish financial market
dc.title.alternative Ryzyko kredytów walutowych i metody jego ograniczania na polskim rynku finansowym
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations