Home

Chronic traumatic wound. A case report

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Szewczyk, Maria T.
dc.contributor.author Mościcka, Paulina
dc.contributor.author Jedwabiński, Marek
dc.contributor.author Frankowska-Rutkowska, Małgorzata
dc.contributor.author Cwajda-Białasik, Justyna
dc.date.accessioned 2014-06-23T13:32:26Z
dc.date.available 2014-06-23T13:32:26Z
dc.date.issued 2014-05-07
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 3, Vol. 27, pp. 43-46
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.2478/mbs-2013-0024
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2005
dc.description.abstract Among many types of chronic wounds there is a place for traumatic wounds. The circumstances in which they appeared influence their nature. Traumatic wounds are often very deep and a fight to save the wounded parts of the body such as the upper limb requires medical and nursing actions. Proceedings in accordance with the applicable recommendation of scientific societies guarantee a success in the form of restoration of continuity of the skin. A case of 23 years old- man, whose accident at the workplace caused a deep loss for the dorsum of left hand, is presented in the study. Interdisciplinary and local actions based on the latest recommendations in line with the foundation’s strategy resulted in a T.I.M.E strategy have been applied
dc.description.abstract Wśród wielu rodzajów ran przewlekłych szczególne miejsce zajmują rany urazowe. Na ich zróżnicowany charakter bardzo często mają wpływ okoliczności, w jakich doszło do jej powstania. Niejednokrotnie rany urazowe są bardzo rozległe, głębokie i „walka” o uratowanie okaleczonej części ciała np. kończyny górnej, wymaga podejmowania wielokierunkowych i zespołowych działań lekarsko-pielęgniarskich. Postępowanie zgodne z obowiązującymi rekomendacjami towarzystw naukowych gwarantuje sukces w postaci odtworzenia ciągłości skóry. W pracy zaprezentowano opis przypadku 23- letniego mężczyzny, u którego w wyniku wypadku w miejscu pracy powstał głęboki ubytek na dłoni kończyny górnej lewej. Interdyscyplinarne, zespołowe działania i postępowanie miejscowe oparte na najnowszych rekomendacjach, zgodne z założeniami strategii T.I.M.E, wpłynęło na uzyskanie postawionego wspólnie celu w postaci przygotowania łożyska rany do przeszczepu skórnego.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject traumatic wounds
dc.subject T.I.M.E strategy
dc.subject rana pourazowa
dc.subject strategia T.I.M.E
dc.title Chronic traumatic wound. A case report
dc.title.alternative Przewlekła rana pourazowa. Opis przypadku.
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations