Home

Anemia in Chronic Kidney Disease (Ckd). Do we know how to Treat it Properly?

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Śmigiel-Staszak, Dorota
dc.contributor.author Donderski, Rafał
dc.contributor.author Manitius, Jacek
dc.date.accessioned 2014-06-23T12:09:21Z
dc.date.available 2014-06-23T12:09:21Z
dc.date.issued 2013-03-26
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 1, Vol. 27, pp. 27-32
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.2478/mbs-2013-0004
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1957
dc.description.abstract Renal anemia is one of the major complications observed in patients with chronic kidney disease (CKD). It is caused mainly by a relative erythropoietin deficiency due to progressive damage of renal parenchyma. The primary goal of anemia treatment using available today ESAs is not only to improve the quality of life of patients but, above all to reduce cardiovascular mortality. The target hemoglobin concentration during application of ESA in CKD patients treated conservatively and renal replacement therapy patients was and still is being discussed among nephrologists. Based on the clinical trials performed so far, it seems that in patients with renal anemia we should individualise treatment with ESA, seeking partial rather than complete correction of anemia.
dc.description.abstract Niedokrwistość nerkopochodna jest jednym z istotnych powikłań obserwowanych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PCHN). Jest ona spowodowana głównie względnym niedoborem erytropoetyny wskutek postępującego uszkodzenia miąższu nerek. Podstawowym celem leczenia niedokrwistości przy pomocy dostępnych współcześnie czynników stymulujących erytropoezę (ESA) jest nie tylko poprawa jakości życia chorych, ale przede wszystkim zmniejszenie śmiertelności sercowo-naczyniowej. Docelowe stężenie hemoglobiny w czasie stosowania ESA u pacjentów z PChN leczonych zachowawczo, jak i dializowanych, było i nadal jest przedmiotem dyskusji w środowisku nefrologicznym. W oparciu o przeprowadzone do tej pory badania kliniczne wydaje się, iż w przypadku chorych z niedokrwistością nerkopochodną należy prowadzić indywidualizację leczenia z zastosowaniem ESA, dążąc raczej do częściowej niż całkowitej korekcji niedokrwistości.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject renal anemia
dc.subject chronic kidney disease
dc.subject iron
dc.subject hemoglobin
dc.subject erythropoietin
dc.subject niedokrwistość nerkopochodna
dc.subject przewlekła choroba nerek
dc.subject żelazo
dc.subject hemoglobina
dc.subject erytropoetyna
dc.title Anemia in Chronic Kidney Disease (Ckd). Do we know how to Treat it Properly?
dc.title.alternative Niedokrwistość W Przewlekłej Chorobie Nerek (Pchn). Czy Wiemy Jak Prawidłowo Należy Ją Leczyć?
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations