Home

Lasy jako miejsca realizacji indywidualnych potrzeb aktywności i wypoczynku ludności

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Grzelak-Kostulska, Elżbieta
dc.contributor.author Hołowiecka, Beata
dc.date.accessioned 2014-05-27T16:20:07Z
dc.date.available 2014-05-27T16:20:07Z
dc.date.issued 2014-05-27
dc.identifier.issn 1509-1414
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1905
dc.description.abstract Obserwacja podmiejskich stref rekreacyjnych wskazuje na ich stały rozwój. Dzieje się tak pod wpływem coraz silniej uświadamianej roli i potrzeby rekreacji w życiu człowieka, co zbiega się ze wzrostem możliwości wypoczynku poza miastem (upowszechnienie transportu indywidualnego, inwestycje w infrastrukturę służącą rekreacji itp.). Jak wynika z badań jednym z chętniej odwiedzanych miejsc są podmiejskie kompleksy leśne. Zasadniczym celem analizy jest diagnoza zachowań rekreacyjnych ludności w specyficznej przestrzeni strefy podmiejskiej Torunia, jaką jest Szkoła Leśna na Barbarce. W drodze badań ankietowych uzyskano wiedzę na temat specyfiki społeczno-demograficznej respondentów, miejsca lasów w ogólnej strukturze preferowanych obszarów rekreacyjnych, wskazano także z jakim natężeniem badani odwiedzają lasy. Analiza posłużyła ustaleniu deklarowanego celu pobytu – dało to podstawę przyporządkowania sposobu wypoczynku do kategorii rekreacji czynnej lub biernej oraz wskazania stopnia wykorzystania infrastruktury rekreacyjnej.
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries Studia i Materiały CEPL w Rogowie;R. 15. Zeszyt 37 / 4 / 2013
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject aktywność rekreacyjna
dc.subject czas wolny
dc.subject lasy
dc.subject strefa podmiejska
dc.subject Toruń
dc.title Lasy jako miejsca realizacji indywidualnych potrzeb aktywności i wypoczynku ludności
dc.title.alternative Forests as places of satisfying an individual’s need for activity and relaxation.
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations