Home

Klasyfikacja usług wykonywanych przez biegłych rewidentów

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wiśniewska, Jolanta
dc.date.accessioned 2014-05-07T06:01:16Z
dc.date.available 2014-05-07T06:01:16Z
dc.date.issued 2014-04-07
dc.identifier.citation Copernican Journal of Finance & Accounting, No. 2, Vol. 2, pp. 203-214
dc.identifier.issn 2300-3065
dc.identifier.other doi:10.12775/CJFA.2013.024
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1863
dc.description.abstract The profession of an expert auditor is a public trust occupation with a distinctive feature of taking responsibility for actions in the public interest. The main responsibility of expert auditors is performing financial auditing; however, expert auditors are prepared to carry out different tasks which encompass a wide plethora of financial and auditing services for different kinds of institutions and companies. The aim of the article is first of all the description of expert auditors’ services classification according to domestic and international regulations and second of all the comparison of these services. The article presents services classifications according to domestic regulations, the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) regulations and according to the IFAC ethics code for professional accountants. The article uses domestic and international regulations concerning the article topic.
dc.description.abstract Zawód biegłego rewidenta to zawód zaufania publicznego, a jego cechą charakterystyczną jest przyjęcie odpowiedzialności za działanie w interesie publicznym. Podstawowym przedmiotem działalności biegłych rewidentów jest wykonywaniem czynności rewizji finansowej, natomiast przygotowanie osób wykonujących ten zawód pozwala na wykonywanie innych prac, które obejmują szeroki zakres usług finansowo- -księgowych na rzecz różnego rodzaju instytucji i przedsiębiorstw. Celem artykułu jest przedstawienie klasyfikacji usług wykonywanych przez biegłych rewidentów według uregulowań krajowych i międzynarodowych oraz ich analiza porównawcza. W artkule omówione zostały klasyfikacje usług według uregulowań krajowych, według Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) oraz według kodeksu etyki zawodowych księgowych IFAC. W artykule zastosowano uregulowania krajowe i międzynarodowe dotyczące tematyki artykułu.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject expert auditor
dc.subject financial auditing services
dc.subject other expert auditor services
dc.subject biegły rewident
dc.subject usługi rewizji finansowej
dc.subject inne usługi biegłego rewidenta
dc.title Klasyfikacja usług wykonywanych przez biegłych rewidentów
dc.title.alternative Expert auditors’ services classification
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations