Home

Doświadczenia Instytutu Geografii UMK w zakresie sporządzania numerycznych map sozologicznych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kunz, Mieczysław
dc.contributor.author Kot, Rafał
dc.date.accessioned 2014-03-25T09:26:49Z
dc.date.available 2014-03-25T09:26:49Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Systemy informacji geograficznej w praktyce (studium zastosowań), praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Kunza, s. 139-147.
dc.identifier.isbn 978-83-231-2136-7
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1824
dc.description.abstract Artykuł przedstawia problematykę kartowania sozologicznego oraz omawia wykonane w Instytucie Geografii UMK numeryczne mapy sozologiczne. Celem tych prac, prowadzonych na obszarach chronionych, użytkowanych rolniczo, na terenach miast i w ich okolicach, a także w zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej, jest diagnoza stanu środowiska wraz z analizą przyczyn i skutków zachodzących tam przemian.
dc.description.abstract This paper presents the issues concerning sozological mapping and describes the digitally created sozological maps prepared by the Institute of Geography Nicolaus Copernicus University. The aim of the studies taking place within the borders of protected areas, arable areas, in cities and their neighborhoods and also in representative catchments of the Struga Torunska was the estimation of the environment state with the analysis of causes and effects of those changes.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject GIS
dc.subject kartowanie sozologiczne
dc.subject mapa sozologiczna
dc.subject sozologia
dc.subject mapa numeryczna
dc.subject sozological mapping
dc.subject sozological map
dc.subject sozology
dc.subject digital map
dc.title Doświadczenia Instytutu Geografii UMK w zakresie sporządzania numerycznych map sozologicznych
dc.title.alternative The experience of Institute of Geography in digital sozological maps creation
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations