Home

Marketingowe czynniki sukcesu i rozwoju przedsiębiorstw usługowych w Polsce

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Łapińska, Justyna
dc.contributor.author Schulz, Maciej
dc.date.accessioned 2014-02-21T13:53:09Z
dc.date.available 2014-02-21T13:53:09Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, Vol. 40, pp. 47-57
dc.identifier.issn 0860-1232
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2013.004
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1753
dc.description.abstract The research objective of the work is to identify and characterise key success and developmental factors in companies rendering services in Poland. The analysis of the outcome of the research allowed the identification and classification of the most essential success factors of companies operating in Poland to be conducted. Also, an evaluation of the importance of these factors for building permanent competitive advantage was made. The key factors included the following: building lasting relationships with customers, gaining knowledge about the market, customising offers to customers, or increasing employees job satisfaction. However, less attention was paid by companies rendering services to shaping the company’s image or to increasing the quality of their products (services). The identification of the factors affecting companies’ abilities to adapt to market changes was significant for the realisation of the research objective. In most cases entrepreneurs in the services sector indicated the relationships held between the company and suppliers, buyers and other market players as well as the level of understanding/trust among employees. The organizational structure of those companies, however, was treated as a less important factor.
dc.description.abstract Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i charakterystyka kluczowych marketingowych czynników sukcesu i rozwoju przedsiębiorstw usługowych funkcjonujących na terenie Polski. W pracy dokonano oceny znaczenia zidentyfikowanych czynników w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Wśród kluczowych czynników znalazły się m.in.: budowanie trwałych relacji z klientami, zdobywanie wiedzy o rynku, modernizacja oferty pod wpływem zmian wymagań nabywców oraz wzrost zadowolenia pracowników. O wiele mniejsze znaczenie przedsiębiorstwa usługowe przykładały do kształtowania wizerunku firmy czy podnoszenia jakości oferowanych produktów (usług). Istotne znaczenie dla realizacji celu opracowania miała również identyfikacja czynników wpływających na zdolność dostosowania się przedsiębiorstw do zmian zachodzących na rynku. W tym zakresie przedsiębiorcy działający na rynku usług wskazywali najczęściej na relacje firmy z dostawcami, nabywcami i innymi uczestnikami rynku oraz poziom zrozumienia/zaufania między pracownikami w firmie. O wiele mniejsze znacznie miała natomiast struktura organizacyjna tych przedsiębiorstw oraz posiadane środki finansowe.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject marketing success factors
dc.subject companies rendering services
dc.subject marketingowe czynniki sukcesu
dc.subject przedsiębiorstwa usługowe
dc.title Marketingowe czynniki sukcesu i rozwoju przedsiębiorstw usługowych w Polsce
dc.title.alternative Marketing success and developmental factors in companies rendering services in Poland
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations