Home

Synchronization of Crude Oil Prices Cycle and Business Cycle for the Central Eastern European Economies

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Geise, Andrzej
dc.contributor.author Piłatowska, Mariola
dc.date.accessioned 2014-02-21T13:53:09Z
dc.date.available 2014-02-21T13:53:09Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier.citation Dynamic Econometric Models, Vol. 13, pp. 175-194
dc.identifier.issn 1234-3862
dc.identifier.other doi:10.12775/DEM.2013.010
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1748
dc.description.abstract Głównym celem artykułu jest zbadanie, w jakim stopniu cenowe cykle ropy naftowej (Brent) są skorelowane i zsynchronizowane z cyklem koniunkturalnym dla wybranych gospodarek państw Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW). W celu identyfikacji cyklu cenowego ropy naftowej i cyklu koniunkturalnego został zastosowany przełącznikowy model Markowa (MS-AR). Określenie wygładzonych prawdopodobieństw w zależności od reżimu umożliwiło wyznaczenie korelacji tych prawdopodobieństw oraz obliczenie indeksu konkordancji dla oceny stopnia synchronizacji cyklu cenowego ropy naftowej i cyklu koniunkturalnego w badanych państwach EŚW.
dc.description.abstract The main purpose of the paper is to study the degree to which the Brent crude oil price cycle is correlated and synchronized with business cycle in a set of chosen Central Eastern European (CEE) economies. To indentify the oil price cycle and business cycles for chosen individual countries the Markov-switching autoregressive model (MS-AR) is used. The identification of the smoothed probabilities of being in regime 1 and regime 2 enables the calculation of correlation coefficients between those probabilities and the concordance index to evaluate the synchronization of oil price cycle and business cycles for the CEE economies.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject przełącznikowe modele Markowa
dc.subject ceny ropy naftowej
dc.subject cykle koniunkturalne
dc.subject cykle cenowe
dc.subject Markov switching model
dc.subject crude oil prices
dc.subject business cycle
dc.subject price cycle
dc.title Synchronization of Crude Oil Prices Cycle and Business Cycle for the Central Eastern European Economies
dc.title.alternative Analiza zbieżności cykli cenowych rynku ropy naftowej z cyklami koniunkturalnymi gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations