Home

Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny (Metropolitalny) w świetle wybranych wskaźników

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Szymańska, Daniela
dc.contributor.author Chodkowska-Miszczuk, Justyna
dc.contributor.author Biegańska, Jadwiga
dc.date.accessioned 2014-02-21T09:14:12Z
dc.date.available 2014-02-21T09:14:12Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonimia XLIV nr 2 (2013) 319–332, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.021
dc.identifier.issn 2080-0339
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1728
dc.description.abstract Celem artykułu jest próba delimitacji i charakterystyki Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolitalnego) w świetle wybranych wskaźników odnoszących się do uwarunkowań demograficzno-społecznych i powiązań funkcjonalnych badanego obszaru. Problematykę dotyczącą czynników demograficzno-społecznych przedstawiono na tle sytuacji w Polsce. Natomiast powiązania funkcjonalne analizowano w kontekście powiązań transportowych i sytuacji w transporcie publicznym badanego obszaru metropolitalnego. The aim of the paper is both delimitation attempt and characteristics of Bydgoszcz- Toruń Functional (Metropolitan) Area, in the light of selected indicators relating to socio-demographic determinants and functional relationships of the analysed area. Issues relating to socio-demographic factors are shown in the background of the situation in Poland. However, a functional relationship was analysed in the context of transport links and public transport situation in the metropolitan area.
dc.description.sponsorship Nicolaus Copernicus University
dc.language.iso pol
dc.publisher Nicolaus Copernicus University Press
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject Bydgoszcz
dc.subject Toruń
dc.subject obszar metropolitalny
dc.subject obszar funkcjonalny
dc.subject suburbia
dc.subject metropolitan area
dc.subject functional area
dc.subject suburbs
dc.title Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny (Metropolitalny) w świetle wybranych wskaźników
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations