Home

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Badaczy „Od miłości do nienawiści – od zachwytu do pogardy”, Toruń, 21–22 czerwca 2013 r.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations