Home

Czasopisma naukowe Filii AWF w Białej Podlaskiej w latach 1973−2002

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Centek, Barbara
dc.date.accessioned 2014-01-10T09:44:13Z
dc.date.available 2014-01-10T09:44:13Z
dc.date.issued 2008-12-04
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1, Vol. 1, pp. 127-141
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2008.009
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1391
dc.description.abstract W latach 1973-2002 Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej wydawała dwa czasopisma naukowe. Pierwszym z nich był „Zeszyt Naukowy” przekształcony następnie w „Zeszyt Naukowo-Metodyczny” (ukazało go się 11 tomów). Drugim zaś „Rocznik Naukowy” (wydrukowano 10 tomów). Zawarte na łamach obu pism treści prezentowały wyniki badań prowadzonych przez Akademię z dziedzin takich, jak fizyczna edukacja dzieci, agroturystyka i wiele innych.
dc.description.abstract In years 1973-2002 Branch of Academy of Physical Education in Biała Podlaska was publishing two scientific periodicals. First of them was ”Zeszyt Naukowy”, transformed later into ”Zeszyt Naukowo-Metodyczny” (11 volumes had been published). Second was ”Rocznik Naukowy” (10 volumes had been published). Content both periodicals presented results of researches made on Academy, from topics like physical education of children, agrotouristic and many others.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject AWF
dc.subject Biała-Podlaska
dc.subject czasopisma naukowe
dc.subject Zeszyt Naukowo-Metodyczny
dc.subject Rocznik Naukowy
dc.subject scientific periodicals
dc.title Czasopisma naukowe Filii AWF w Białej Podlaskiej w latach 1973−2002
dc.title.alternative Scientific periodicals of the Branch of Academy of Physical Education in Biała Podlaska in years 1973−2002
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations