Home

Topos samotności w filozofii mistycznej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Domeracki, Piotr
dc.date.accessioned 2013-11-28T13:35:45Z
dc.date.available 2013-11-28T13:35:45Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Filozofia Religii, t. 5, 2009, ss. 65-75
dc.identifier.issn 1895-9555
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1116
dc.description.abstract W artykule zwracam uwagę na wielorakie, silne i dawne związki oraz uwarunkowania filozofii i mistyki. Za Jaegerem i Albertem staram się pokazać, jaki jest rodowód, czym była pierwotnie oraz jak należy pojmować teologię. Stawiam tezę, że myślenie teologiczne występuje już u wczesnych filozofów przyrody, a nawet jest jego fundamentem. Oznacza to, że teologia ma swoje źródło w filozofii, a równocześnie jest dla niej inspiracją, jak również najwyższym jej przejawem – filozofią pierwszą. Na tej podstawie można przyjąć, że tak zwana teologia naturalna (racjonalna, filozoficzna) jest, w istocie rzeczy, filozoficzną mistyką. W przedkładanym tekście upominam się i rozwijam filozoficzny kontekst tego, co nazywamy mistyką. Zwykle bowiem wskazuje się na religijne podłoże mistycyzmu, zapominając zupełnie o istnieniu filozoficznego. Wśród stałych, regularnie się powtarzających, niezależnie od czasu, miejsca i twórcy, motywów czy komponentów filozoficznego dyskursu mistycznego, znajduje się samotność. Z tego powodu nazywam ją toposem (stałym miejscem) filozofii mistycznej. Samotność ta bywa określana jako wewnętrzna, duchowa, kontemplacyjna lub wprost mistyczna. W tekście wskazuję i omawiam miejsce oraz charakterystykę samotności, ujmowanej w perspektywie filozofii mistycznej. Przyjmuję tezę, że samotność jest koniecznym, chociaż nie jedynym i nie wystarczającym, warunkiem mistyki jako takiej, w tym zaś doświadczenia mistycznego.
dc.language.iso pol
dc.publisher Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject mistyka
dc.subject filozofia mistyczna
dc.subject ekstaza
dc.subject unia mistyczna
dc.subject teologia (mityczna, polityczna, naturalna, racjonalna, apofatyczna)
dc.subject samotność (kontemplacyjna, wewnętrzna, duchowa, mistyczna)
dc.subject separacja
dc.subject milczenie
dc.subject pustynia
dc.subject arystokratyzm ducha
dc.subject kontemplacja
dc.subject intuicja
dc.subject wizja
dc.subject medytacja
dc.subject asceza
dc.subject wolność
dc.subject bycie sobą
dc.subject społeczeñstwo
dc.subject wspólnota
dc.subject Bóg
dc.subject zewnętrze
dc.subject wnętrze
dc.subject Mysticism
dc.subject mystical Philosophy
dc.subject ecstasy
dc.subject mystical union
dc.subject theology (mythical, political, natural, rational, negative)
dc.subject loneliness (contemplative, inner, spiritual, mystical),
dc.subject separation
dc.subject silence
dc.subject desert
dc.subject nobility of spirit
dc.subject contemplation
dc.subject intuition
dc.subject vision
dc.subject meditation
dc.subject asceticism
dc.subject freedom
dc.subject being oneself
dc.subject society
dc.subject community
dc.subject God
dc.subject external
dc.subject internal
dc.title Topos samotności w filozofii mistycznej
dc.title.alternative The Topos of Loneliness in the Mystic Philosophy
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations