Home

Niewidzalne ryzyko. O społecznej konstrukcji bezpieczeństwa

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Stankiewicz, Piotr
dc.date.accessioned 2013-11-20T09:25:45Z
dc.date.available 2013-11-20T09:25:45Z
dc.date.issued 2013-11-20
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1021
dc.description Tekst stanowi preprint artykułu, który ukazał się w j. angielskim jako: Invisible Risk. The Social Construction of Security, Polish Sociological Review nr 1 (161)/2008, s. 39-56.
dc.description.abstract W ramach badań nad ryzykiem powstał szereg prac empirycznych podejmujących temat społecznej konstrukcji ryzyka, niewiele jednak uwagi poświęcono do tej pory drugiej stronie tego procesu: wykluczaniu ryzyka z obszaru społecznej świadomości poprzez jego (celowe lub nie) skrywanie, ignorowanie lub marginalizowanie. W tym tekście, w oparciu o koncepcje ryzyka autorstwa Ulricha Becka, Mary Douglas i Aarona Wildavsky’ego oraz ustalenia nurtu socjologii niewiedzy naukowej (Sociology of Scientific Ignorance), zaproponowana zostanie kategoria „uniewidaczniania ryzyka”, odnosząca się do mechanizmów i procesów funkcjonujących w ramach społecznego definiowania i konstruowania ryzyka. Następnie przedstawione zostaną główne obszary funkcjonowania mechanizmów uniewidaczniania ryzyka w praktyce społecznej oraz zidentyfikowane podstawowe typy tych mechanizmów, występujące na różnych etapach społecznego definiowania ryzyka i prowadzące do konstruowania społecznego poczucia bezpieczeństwa. Niniejszy tekst ma charakter projekcyjny i wskazuje na możliwe ścieżki eksploracji tematu. Jego celem jest przedstawienie projektu nowego pola badawczego, obejmującego obszary uniewidaczniania ryzyka oraz rządzące tym procesem mechanizmy, reguły i strategie działania. Przedstawione zostały mechanizmy zachodzące w obszarach szacowania ryzyka, polityczno-ekonomicznego definiowania ryzyka oraz dyskursu o ryzyku.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject ryzyko
dc.subject niepewność
dc.subject szacowanie ryzyka
dc.subject konstruktywizm
dc.subject socjologia wiedzy
dc.subject niewiedza
dc.subject ignorancja
dc.subject bezpieczeństwo
dc.title Niewidzalne ryzyko. O społecznej konstrukcji bezpieczeństwa
dc.title.alternative Invisible Risk. The Social Construction of Security
dc.type info:eu-repo/semantics/preprint


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations