Home

O granicach wolności i groźbie tyranii. J.J. Rousseau i jego krytycy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kilanowski, Marcin
dc.date.accessioned 2013-11-06T17:49:23Z
dc.date.available 2013-11-06T17:49:23Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, R. 21, 2012, Nr 4 (84), s. 335-347.
dc.identifier.issn 1230–1493
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/935
dc.description.abstract Odczytując powierzchownie Rousseau, można wyciągnąć wniosek, iż jest on zapamiętałym krytykiem wiedzy, nauki i sztuki. W swej Rozprawie o naukach i sztukach nawołuje do spalenia bibliotek i zburzenia świątyń. Błędem byłoby jednak sądzić, że chce on zaproponować powrót do stanu natury. Nie to jest jego intencją. Pragnie odnowy oblicza nauki i wiedzy. Chciałby, by zajmowali się nią ci, którzy będą w stanie pójść samodzielnie w ślady Kartezjusza czy Newtona. Chciałby też odnowy edukacji, aby dzieci nasze wiedziały już, co znaczą słowa: wspaniałomyślność, ludzkość, sprawiedliwość, a nie bezmyślnie deklamowały wiersze. Nie on jeden stawiał to sobie za cel. Podobne napominania spotykamy już u Marka Aureliusza, a niedawno u Karla Poppera. Zadać możemy pytanie, dlaczego nic się nie zmieniło od czasów Rousseau w postrzeganiu roli nauki czy roli, jaką powinna pełnić edukacja? Problem tkwi już w samym myśleniu Rousseau, który swoje rozważania oparł na zbyt abstrakcyjnym rozumieniu kategorii wolności, równości i jednostki. To rozumienie towarzyszy nam nieustannie do dziś, nie pozwalając dostrzec, że to właśnie ono leży u podłoża naszych problemów. W swym wystąpieniu chciałbym wskazać na abstrakcyjność myślenia Rousseau, które stało się naszym udziałem do dnia dzisiejszego. Chciałbym także wskazać filozoficzną drogę, która pozwoli nam uniknąć powielania tych samych błędów – po wcześniejszym odniesieniu się do myśli Benjamina Constanta i Hannah Arendt.
dc.language.iso pol
dc.publisher IFiS PAN
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject granice wolności
dc.subject wolność starożytnych
dc.subject wolność nowożytnych
dc.subject wola
dc.subject tyrania
dc.title O granicach wolności i groźbie tyranii. J.J. Rousseau i jego krytycy
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations