Home

„Stań na ramionach gigantów”, czyli uczeń zdolny jako problem wychowawczy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Limont, Wiesława
dc.date.accessioned 2013-10-31T11:20:42Z
dc.date.available 2013-10-31T11:20:42Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Psychologia wychowawcza vol. 45 (3), 2013, pp. 125-138,
dc.identifier.issn 0033-2860
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/879
dc.description.abstract W artykule przybliżono problemy zagrożeń rozwojowych ucznia zdolnego. W części wstępnej omówiono pojęcie oraz koncepcje zdolności wybranych autorów. Podano charakterystykę osób zdolnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy rozwoju społecznego i emocjonalnego. Wskazano na zaburzenia rozwojowe osób wybitnie zdolnych, takie jak: dyssynchronia i asynchronia. Opisano syndrom nieadekwatnych osiągnięć oraz przyczyny jego powstawania spowodowane m.in. kontekstem kulturowym, ekonomicznym, środowiskiem szkolnym i rodzinnym a także czynnikami związanymi z osobowością ucznia. W artykule znajduje się ponadto omówienie badań prowadzonych w kontekście nauczycieli uczniów zdolnych, przegląd koncepcji opieki psychologicznej, pedagogicznej oraz doradztwa zawodowego dla uczniów zdolnych.
dc.description.abstract The article describes the problems of developmental risks for gifted students. In the introductory part, the notion and concepts of giftedness provided by selected authors are discussed. It also describesgifted people with special attention given to the problems of their social and emotional development. The author points to developmental disorders that occur in highly gifted people, such as dyssynchrony andasynchrony. The article also describes a syndrome of inadequate achievements and the reasons for its occurrence brought about by – among other things – the cultural and economic context, school, family, and thefactors connected with the student’s personality.In addition, the article discusses research on teachers of gifted students, and reviews the concepts of psychological and educational care, and career counseling for gifted students.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject zdolności
dc.subject uczeń zdolny
dc.subject koncepcje zdolności
dc.subject środowisko ucznia zdolnego
dc.subject rozwój emocjonalny
dc.subject syndrom nieadekwatnych osiągnięć
dc.subject nauczyciel ucznia zdolnego
dc.subject talents
dc.subject gifted student
dc.subject concepts of talents
dc.subject gifted student’s environment
dc.subject emotional development
dc.subject syndrome of inadequate achievements
dc.subject gifted student’s teacher
dc.title „Stań na ramionach gigantów”, czyli uczeń zdolny jako problem wychowawczy
dc.title.alternative ‘’Stand on the shoulders of giants,” or a gifted student as an educational problem
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations