Home

Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacji k.p.c.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author May, Joanna
dc.date.accessioned 2021-10-13T07:37:31Z
dc.date.available 2021-10-13T07:37:31Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Praca i Zabezpieczenie Społeczne vol. 3 (720), 2020, pp. 39-48.
dc.identifier.isbn 0032-6186
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6641
dc.description.abstract Artykuł jest poświęcony jest przedstawieniu zmian dokonanych ustawą 4 lipca 2019 r. oraz ustawą z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, ale jedynie w zakresie mającym wpływ na obecny kształt postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy. Dwie przywołane ustawy obejmują zarówno zmiany mające przełomowe znaczenie z punktu widzenia stosowania prawa, jak również takie o charakterze terminologicznym, jak i techniczno-organizacyjnym, mające na celu usunięcie dotychczasowych niejasności, które można uznać za porządkujące. Przyjętą przez Autorkę kolejność omawianych zmian wyznaczają etapy postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy. Artykuł zasadniczo koncentruje się na przedstawieniu najważniejszych zmian k.p.c., Autorka jednak nie stroni od ich oceny.
dc.description.abstract The article is devoted to the presentation of changes made by the Act of July 4, 2019 and the Act of May 16, 2019 amending the Act - Labour Code and some other acts, but only to the extent that affects the current shape of separate proceedings in the matters of labour law. The two cited acts include changes that have a breakthrough significance from the point of view of applying the law, those of terminological character as well as technical and organizational ones, aimed at removing current ambiguities that can be considered as ordering. The order of the changes adopted by the author determines the stages of proceedings in the matters related to labour law. The article essentially focuses on presenting the most important changes in the Code of Civil Procedure, but the author does not avoid their assessment.
dc.language.iso eng
dc.publisher Polskie Wydawnictwo Gospodarcze
dc.relation.ispartofseries Praca i Zabezpieczenie Społeczne;nr 3(720)/2020
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy
dc.subject postępowanie odrębne
dc.subject proces cywilny
dc.subject obligatoryjna odpowiedź na pozew
dc.subject postępowanie przygotowawcze
dc.subject nadużycie prawa procesowego
dc.subject proceedings in matters of labour law
dc.subject separate proceedings
dc.subject civil proceedings
dc.subject obligatory response to a lawsuit
dc.subject preparatory proceedings
dc.subject abuse of procedural law
dc.title Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacji k.p.c.
dc.title.alternative Proceedings in matters of labour law after the amendment to the CCP
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations