Home

Nadmierny wzrost wydatków publicznych zagrożeniem dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polski

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Redo (Dynus), Magdalena
dc.date.accessioned 2021-09-17T13:42:37Z
dc.date.available 2021-09-17T13:42:37Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa vol. 3 (8), 2020, pp. 27-39.
dc.identifier.issn 1899-3524
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6624
dc.description.abstract Nadmierne wydatki publiczne w Polsce przekraczające co roku wielkość dochodów publicznych powodują nawarstwianie się długu publicznego, który wzmaga ryzyko inwestycyjne w Polsce, odstrasza zagraniczny kapitał, zawyżając koszt kredytów i utrudniając dostęp do nich. Podkreślić trzeba, że rynkowy koszt kapitału należy w Polsce do najwyższych w UE – także na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, co oznacza, że oprocentowanie kredytów w Polsce należy do najwyższych w Europie, a polski rząd jest jednym z najdrożej pożyczających kapitał rządów wśród państw UE. Niemały już wcześniej, a dodatkowo skokowo powiększony w czasie covid-19, dług publiczny Polski będzie więc w następnych latach jeszcze bardziej ograniczać możliwości rozwojowe polskich przedsiębiorstw i poziom inwestycji, a w efekcie hamować proces nadrabiania zaległości rozwojowych polskiej gospodarki i obniżać poziom zamożności Polaków. Jednocześnie skazuje on polską gospodarkę na wyższy poziom opodatkowania w nadchodzących latach.
dc.description.abstract Excessive public expenditures in Poland, exceeding the level of public revenues every year, causes the accumulation of even higher public debt, which increases investment risk in Poland, discourages foreign investors, overstating the cost of loans and hindering access to them. It should be emphasized that the market cost of capital in Poland is one of the highest in the EU - also compared to other Central and Eastern European countries, which means that the interest rate on loans in Poland is one of the highest in Europe, and the Polish government is one of the most expensive borrowers among EU countries. Public debt in Poland, which had not been insignificant before, was additionally abruptly increased in the covid-19 period. Therefore, Poland's public debt in the coming years will limit the development possibilities of Polish enterprises and the level of investments even more strongly, and as a result, inhibit the process of catching up of the Polish economy and reduce the level of wealth of Poles. At the same time, it condemns the Polish economy to a higher level of taxation in the coming years.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
dc.relation.ispartofseries Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa;3/2020
dc.subject ekspansja fiskalna
dc.subject dług publiczny
dc.subject poziom podatków
dc.subject ryzyko inwestycyjne
dc.subject koszt kapitału
dc.subject inwestycje
dc.subject wzrost gospodarczy
dc.title Nadmierny wzrost wydatków publicznych zagrożeniem dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polski
dc.title.alternative Excessive increase in public expenditure as a threat to Poland's economic security
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations