Home

Migration Processes in the Light of Frozen Conflicts in the South Caucasus

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Piechowiak, Joanna
dc.contributor.author Kącka, Katarzyna
dc.date.accessioned 2021-06-18T10:17:46Z
dc.date.available 2021-06-18T10:17:46Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty vol. 28, 2020, pp. 347-359.
dc.identifier.issn 2084-3550
dc.identifier.other 0.12775/AE.2020.023
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6593
dc.description.abstract Frozen conflicts are a specific category: they often remain unsolved for many years and lead to tense geopolitical situations. The South Caucasus is a place where the interests of many actors intersect, and the players profit from the freezing and unfreezing of conflicts that cause crises and thus destabilize the region. The goal of this research is to analyze the influence of frozen conflicts and their course on the migration processes in the South Caucasus region. Questions thus arise: 1) whether tension caused by an unsolved conflict significantly influences population flow, and 2) whether after unfreezing there is a one-time refugee migration and the exiles return to re-settle the disputed territory after the conflict (or a series of incidents) has been frozen. To find the answers, the study focuses on the Georgian-Ossetian conflict, the Abkhaz-Georgian conflict, the Russo-Georgian War of 2008 and the Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh War. The analysis of migration flows reveals that frozen conflicts have a significant impact on forced migrations, and that the majority of exiles do not return to their former homes when the conflict is temporarily frozen. For refugees, this means permanent, decades-long change in their place of residence, loss of property and the necessity to rebuild their lives. However, there seems to be no particular pattern of population resettlement in relation to unfreezing conflicts.
dc.description.abstract Zamrożone konflikty są szczególną kategorią konfliktów, które często przez wiele lat pozostają nierozwiązane i są przyczyną napiętej sytuacji geopolitycznej. Na Kaukazie Południowym krzyżują się interesy wielu graczy, dla których korzystne jest rozmrażanie i zamrażanie konfliktów powodujących kryzysy i tym samym destabilizację regionu. Celem badań jest analiza wpływu zamrożonych konfliktów i ich przebiegu na procesy migracyjne w regionie Kaukazu Południowego. Powstały zatem pytania: 1) czy napięcie spowodowane brakiem rozwiązania konfliktu wpływa znacząco na przepływ ludności, a także 2) czy po rozmrożeniu mamy do czynienia z jednorazową migracją uchodźczą a po zamrożeniu konfliktu lub fali incydentów następuje powrót uchodźców i ponowne zasiedlenie spornego terytorium. W tym celu dokonano analizy konfliktu gruzińsko-osetyjskiego, gruzińsko-abchaskiego, wojny rosyjsko-gruzińskiej z 2008 roku oraz wojny azersko-ormiańskiej o Górski Karabach. Analiza strumieni migracyjnych wskazuje na to, że zamrożone konflikty mają znaczący wpływ na przymusowe migracje, a większość uchodźców nie wraca do swoich domów, kiedy następuje czasowe zamrożenie. Oznacza to trwałą, liczoną w dekadach, zmianę miejsca zamieszkania i utratę majątku oraz konieczność budowania życia na nowo. Nie wydaje się jednak, aby istniał jakiś konkretny wzorzec przemieszczania się ludności w związku z rozmrażaniem konfliktów
dc.language.iso eng
dc.publisher Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject migrations
dc.subject frozen conflicts
dc.subject South Caucasus
dc.subject Abkhazia
dc.subject South Ossetia
dc.subject Nagorno-Karabakh
dc.subject migracje
dc.subject zamrożone konflikty
dc.subject Kaukaz Południowy
dc.subject Abchazja
dc.subject Osetia Południowa
dc.subject Górski Karabach
dc.title Migration Processes in the Light of Frozen Conflicts in the South Caucasus
dc.title.alternative Procesy migracyjne a zamrożone konflikty na Kaukazie Południowym
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations