Home

Ojcowie na urlopach rodzicielskich. Przekraczanie tradycyjnych ról płciowych w życiu rodzinnym w Polsce

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Suwada, Katarzyna
dc.date.accessioned 2021-05-20T06:37:39Z
dc.date.available 2021-05-20T06:37:39Z
dc.date.issued 2021-05-18
dc.identifier.citation Przegląd Socjologiczny, 2021, 70(1), pp. 11-130.
dc.identifier.issn 0033-2356
dc.identifier.issn 2450-9361
dc.identifier.other 10.26485/PS/2021/70.1/6
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6566
dc.description.abstract w 2017 roku wśród osób korzystających z urlopu rodzicielskiego mężczyźni stanowili jedynie 1%. Celem tego artykułu jest analiza doświadczeń ojców, którzy zdecydowali się na wzięcie co najmniej dwóch miesięcy urlopu rodzicielskiego, i ich partnerek. Jest to grupa osób, które przekraczają dominujące normy kulturowe dotyczące płci i opieki. Interesuje mnie poznanie ich motywacji oraz doświadczeń. analiza pokazuje, jak wyglądają: ich stosunek do pracy zawodowej, relacje z dziećmi, a także jakie są reakcje najbliższego otoczenia na podjęcie przez nich decyzji o urlopie. Kontekst dla ich doświadczeń stanowią doświadczenia rodziców, którzy nie dzielili się urlopem. analiza opiera się na 53 wywiadach pogłębionych przeprowadzonych z polskimi rodzicami o różnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. wywiady zostały przeprowadzone w 2017 roku i dotyczyły łączenia rodzicielstwa z pracą zawodową. Część pytań koncentrowała się wokół instrumentów polityki rodzinnej, w tym urlopów rodzicielskich. w próbie znalazło się 12 rodziców, którzy dzielili się urlopem.
dc.description.sponsorship Narodowe Centrum Nauki (grant Sonata 10 nr UMO-2015/19/D/HS6/02338)
dc.language.iso pol
dc.publisher Łódzkie Towarzystwo Naukowe
dc.relation.ispartofseries ;70(1)
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject rodzicielstwo
dc.subject ojcostwo
dc.subject urlop rodzicielski
dc.subject role płciowe
dc.subject Polska
dc.title Ojcowie na urlopach rodzicielskich. Przekraczanie tradycyjnych ról płciowych w życiu rodzinnym w Polsce
dc.title.alternative Fathers on parental leaves. Crossing traditional gender roles in family life in Poland
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations