Home

Jakie treści są publikowane na stronach internetowych organizacji wspierających osoby niepełnosprawne? Analiza wtórna źródeł internetowych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Smieszek, Mateusz
dc.date.accessioned 2021-04-19T09:13:46Z
dc.date.available 2021-04-19T09:13:46Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Niepełnosprawność i Rehabilitacja : kwartalnik Instytutu Rozwoju Służb Społecznych vol. 4, 2020, pp. 53-66.
dc.identifier.issn 1642–1981
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6549
dc.description Niepełnosprawność i Rehabilitacja: kwartalnik Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, vol. 4., 2020, pp. 53-66.
dc.description.abstract Artykuł jest opisem wyników uzyskanych w toku badań prowadzonych w formie analiz źródeł internetowych (stron internetowych organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnościami). Analizą objętych zostało dziesięć znaczących organizacji europejskich, których głównym obszarem działań jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami. Pytanie badawcze brzmiało: „Jakie tematy i zagadnienia dominują w tworzonych przez organizacje treściach internetowych, a jakie są pomijane, niezauważane?”. Analiza pozwoliła na wyodrębnienie pięciu istotnych kategorii tematycznych, przeważających w treściach publikowanych przez wybrane organizacje – edukacja, zagadnienia prawne, bariery architektoniczne, kwestie finansowe, działalność społeczna. Badania umożliwiły ponadto zdiagnozowanie nieobecności w publikowanych treściach kilku istotnych tematów związanych z niepełnosprawnością. Najważniejsze zagadnienia, pomijane na stronach internetowych instytucji, to m.in.: dorosłość oraz seksualność osób z niepełnosprawnościami, codzienność osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, perspektywa jednostki (prezentacja tematów z punktu widzenia grupy, brak indywidualnego spojrzenia). Dostrzegalna jest również hierarchia niepełnosprawności w publikowanych na stronach internetowych treściach (np. niewielka liczba artykułów poświęconych tematyce niepełnosprawności intelektualnej czy zaburzeń psychicznych).
dc.language.iso pol
dc.publisher Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject niepełnosprawność
dc.subject Internet
dc.subject organizacje pomocowe
dc.title Jakie treści są publikowane na stronach internetowych organizacji wspierających osoby niepełnosprawne? Analiza wtórna źródeł internetowych
dc.title.alternative What content is published on websites of organizations supporting people with disabilitie? Secondary Anaysis of online sources
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations