Home

Losy polskich żołnierzy na Zachodzie po klęsce wrześniowej w 1939 roku. Aspekty prawne i społeczne tworzenia Wojska Polskiego we Francji i w Wielkiej Brytanii

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Świątczak, Krzysztof
dc.date.accessioned 2020-12-07T09:30:18Z
dc.date.available 2020-12-07T09:30:18Z
dc.date.issued 2018-10-22
dc.identifier.citation Polska Niepodległa 1918-2018, 2018, s. 55-69
dc.identifier.isbn 978-83-66035-13-3
dc.identifier.isbn 978-83-66035-12-6
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6422
dc.description.abstract W obliczu wielkich tragedii, które dotykają ludzkość na początku trzeciego tysiąclecia coraz częściej przywołuje się w celach porównawczych wydarzenia sprzed kilkudziesięciu lat. Niektórzy dziennikarze, publicyści, ludzie kultury czy nauki poprzez swoje nie zawsze trafne opinie wynikające ze zbyt płytkiej analizy tematu, własnych emocji lub przekonań ukazują w swoich artykułach i przemowach obraz tragicznych sytuacji nie do końca zgodny z faktami. Zawsze należy jednak mimo targających nas emocji dążyć do historycznej prawdy poprzez jak najpełniejsze ukazanie przeszłych wydarzeń nawet jeżeli ich obraz nie do końca jest zgodny z pewnymi popularnymi przekonaniami. Jednym z bardzo istotnych dla polskiej historii etapów II wojny światowej była ewakuacja polskich żołnierzy do Francji przez Węgry i Rumunię, a następnie do Wielkiej Brytanii po klęsce Francji w czerwcu 1940 roku. Szacuje się, że akcją ewakuacyjną (do Francji) objęto 44 tys. osób, w ramach której na Zachód przybyło ok. 34 tys. osób i na Bliski Wschód ok. 4 tys. osób, pozostali utknęli na szlakach ewakuacyjnych. Żołnierze Ci walczyli u boku Francji przeciwko III Rzeszy, a następnie po klęsce Francji, zostali ewakuowani do Wielkiej Brytanii i tam walczyli przeciwko hitlerowskiemu okupantowi. Ewakuacja polskich żołnierzy na Zachód to jednak nie tylko liczby, tabele itp. dane, ale przede wszystkim losy poszczególnych jednostek, ich przeżycia zarówno te tragiczne jak i komiczne. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie czytelnikom wydarzeń związanych z tworzeniem się Polskich Ził Zbrojnych na Zachodzie w szczególności zaś procesu ewakuacji polskich żołnierzy do Francji przez Rumunię i Węgry, a następnie po klęsce pierwszego z wymienionych państw do Wielkiej Brytanii. Autor zamierza zrealizować ww. cel analizując zarówno fachowe publikacje historyczne np. Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej. Walki Formacji Polskich na Zachodzie 1939-1945 (publikacja Wojskowego Instytutu Historycznego pod redakcją naukową Witolda Biegańskiego), jak i wspomnienia poszczególnych polskich żołnierzy. Dzięki temu możliwe będzie ukazanie pełnego obrazu wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat.
dc.description.abstract The Second World War got underway on September 1st, 1939 after the attack of the Third Reich on Poland. Despite its heroic defense, Polish Army lost. A lot of soldiers did not capitulate and they determined to go to France and then to Great Britain because they wanted to fight with Nazi’s invader. Thanks to their dedication, the Polish Army was created in France. The purpose of this article is showing the migration of Polish soldiers in the West after the failure of Septemer 1939. The author wants to achieve it through analysis of available publications and also internet atricles and other sources.
dc.language.iso pol
dc.publisher ArchaeGraph
dc.subject żołnierz polski
dc.title Losy polskich żołnierzy na Zachodzie po klęsce wrześniowej w 1939 roku. Aspekty prawne i społeczne tworzenia Wojska Polskiego we Francji i w Wielkiej Brytanii
dc.title.alternative Fates of Polish soldiers in the West after loss September Campaign in 1939 years. Legal and social aspects of the creation of Polish Army in France and Great Britain
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations