Home

Rzeźba, Pracownicy Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Majewska, Alicja
dc.contributor.author Oborska- Oracz, Anita
dc.contributor.author Wojnowska - Sobecka, Małgorzata
dc.contributor.author Przewięźlikowska, Joanna
dc.date.accessioned 2020-10-09T09:11:20Z
dc.date.available 2020-10-09T09:11:20Z
dc.date.issued 2020-10-09
dc.identifier.isbn 978-83-231-4277-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6396
dc.description.abstract Katalog prezentujący twórczość rzeźbiarzy związanych zawodowo z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W publikacji przedstawiono twórczość głównie z ostatnich pięciu lat następujących artystów: Katarzyny Adaszewskiej, Joanny Bebarskiej, Andrzeja Borcza, Stanisława Kośmińskiego, Iwony Langowskiej, Ali Majewskiej, Grzegorza Maślewskiego, Krzysztofa Mazura, Sebastiana Mikołajczaka, Anity Oborskiej – Oracz, Pawła Otwinowskiego, Aleksandra Paskala oraz Macieja Wierzbickiego. Wstęp do katalogu napisała Anita Oborska – Oracz. Redaktorką katalogu jest Ala Majewska.
dc.description.abstract The catalog presents the work of sculptors professionally associated with the Faculty of Fine Arts of the Nicolaus Copernicus University in Torun. The publication shows works mainly from the last five years of the following artists: Katarzyna Adaszewska, Joanna Bebarska, Andrzej Borcz, Stanisław Kośmiński,Iwona Langowska, Ala Majewska, Grzegorz Maślewski, Krzysztof Mazur, Sebastian Mikołajczak, Anita Oborska - Oracz, Paweł Otwinowski, Aleksander Paskal and MaciejWierzbicki. The introduction to the catalog was written by Anita Oborska - Oracz. The editor of the catalog is Ala Majewska.
dc.description.sponsorship Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject sztuki wizualne
dc.subject sztuka;
dc.subject rzeźba
dc.subject materiał rzeźbiarski
dc.subject visual arts;
dc.subject art;
dc.subject sculpture;
dc.subject sculpting material;
dc.title Rzeźba, Pracownicy Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.type info:eu-repo/semantics/other


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations