Home

Prasa Tucholi w latach 1920–1939 (część 2)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Edwarczyk, Joanna
dc.date.accessioned 2013-10-09T13:16:08Z
dc.date.available 2013-10-09T13:16:08Z
dc.date.issued 2013-06-29
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (10), Vol. 6, pp. 9-22
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2013.001
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/623
dc.description.abstract The article describes the development of Tuchola’s daily press in years 1920–1939. The first periodical published in Tuchola was the Germanlanguage “Kreis-Blatt des Königlichen Landraths Amtes zu-Tuchel” of 1875. The first Polish-language periodical, “Orędownik na Powiat Tucholski”, appeared in 1920. Other local periodicals of the interwar period were “Gazeta Tucholska” and “Głos Tucholski”. At first, periodicals were related to the local government. They were printed to provide information on the local authorities’ laws and regulations. The contents of these periodicals, for example of “Orędownik na Powiat Tucholski”, were divided into two parts: official and unofficial. The latter contained mainly advertisements, but with time the periodical became a major element of Tuchola’s press market. It provided information on local and regional events, cultural announcement as well as first articles on local history.
dc.description.abstract Artykuł jest kontynuacją zarysu tradycji czasopiśmienniczych Tucholi z lat 1920−1939. W drugiej części artykułu zaprezentowano charakterystykę redagowanych w mieście druków okolicznościowych, tzw. jednodniówek, oraz pisma branżowego. Popularne jednodniówki były wydawane z okazji konkretnego wydarzenia, np. wstąpienia w związek małżeński lokalnego działacza, drukarza i wydawcy – Jana Lewandowskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym na terenie miasta ukazały się cztery druki tego rodzaju. Pismem branżowym Tucholi i okolic był „Młynarz Gospodarczy”. Miesięcznik był skierowany w szczególności do Związku Korporacji Młynów Gospodarczych. Przedstawiano w nim m.in. nowe technologie wykorzystywane w młynarstwie, podstawowe zasady związane z utrzymaniem młyna, a także przepisy bezpieczeństwa i ceny skupu zboża. Tematyka regionalna była szeroko przedstawiana również przez inne pisma z okolic Tucholi. Przykładowo w gazecie „Echo Borów Tucholskich” poruszano lokalne sprawy mieszkańców i omawiano aktualne wydarzenia z regionu. Z czasem periodyk wzbogacił się o dodatki dla kobiet i rolników.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject daily press
dc.subject “Echo Borów Tucholskich”
dc.subject „Głos Tucholski”
dc.subject history
dc.subject Lewandowski Jan
dc.subject one-daily press
dc.subject trade press
dc.subject Tuchola
dc.subject 1920−1939
dc.subject „Echo Borów Tucholskich”
dc.subject historia
dc.subject jednodniówki
dc.subject Lewandowski Jan
dc.subject prasa branżowa
dc.subject prasa codzienna
dc.subject Tuchola
dc.subject 1920−1939
dc.title Prasa Tucholi w latach 1920–1939 (część 2)
dc.title.alternative Periodicals of Tuchola in years 1920–1939 (part 2)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations