Home

Trudności w nauczaniu programowania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy nauczycieli - absolwentów szkół pedagogicznych.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Majewska, Kamila
dc.date.accessioned 2019-12-11T18:26:49Z
dc.date.available 2019-12-11T18:26:49Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation E-mentor vol. 3 (75), 2018, pp.32-39.
dc.identifier.issn 1731-7428
dc.identifier.other 10.15219/em75.1360
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6210
dc.description.abstract Umiejętność programowania jest obecnie jedną z kluczowych sprawności, traktowaną na równi z umiejętnością pisania oraz czytania. Wzrost znaczenia tej kompetencji podyktowany jest różnorodnymi czynnikami, w tym potrzebami o charakterze społecznym oraz ekonomicznym. Dużą rolę odgrywają również wyniki badań świadczące o pozytywnym wpływie nauki programowania na rozwój logicznego myślenia, planowania oraz analizowania. Pomimo licznych zalet, zmiany wprowadzone do podstawy programowej obejmującej nauczanie informatyki w szkole podstawowej wywołały w gronie pedagogicznym szereg dyskusji oraz obaw.
dc.language.iso pol
dc.publisher Szkoła Główna Handlowa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject programowanie
dc.subject myślenie komputacyjne
dc.subject szkoła podstawowa
dc.subject IT
dc.subject programowanie na dywanie
dc.subject nauczyciele
dc.title Trudności w nauczaniu programowania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy nauczycieli - absolwentów szkół pedagogicznych.
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations