Home

Browsing Wydawnictwo Naukowe / The Nicolaus Copernicus University Press by Subject "editing"

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Wydawnictwo Naukowe / The Nicolaus Copernicus University Press by Subject "editing"

Sort by: Order: Results:

 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013)
  Czwarty numer „Sztuki Edycji” jest tematyczną kontynuacją numerów wcześniejszych w tym sensie, że dotyczy również wieku XIX. Prezentowane artykuły mają charakter zazwyczaj analityczny, rzadziej zaś syntetyczny. Pomieszczone ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020)
  Stanisław Jachowicz (1796–1857) był jednym z pierwszych, obok Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, polskich pisarzy dla dzieci. Jednocześnie w kręgu badaczy literatury uznaje się go za pierwszego rodzimego bajkopisarza ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012)
  Recenzja: Łukasz Garbal, "Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015)
  Wciąż niewystarczająco rozpoznanym obszarem badań nad literaturą emigracyjną jest jej edytorstwo, którego właśnie w dużej mierze dotyczy prezentowany numer „Sztuki Edycji”.
 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2012)
  Tekst dotyczy edycji "Dzieł zebranych" Immanuela Kanta publikowanych w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007)
  Relacja z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Tekstologia i edytorstwo dzieł romantyków. Tradycja - stan badań - perspektywy", Toruń, 27-28.03.2007 r.
 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2013)
  Artykuł informuje o pracach nad nową edycją dzieł Zygmunta Krasińskiego pod red. Mirosława Strzyżewskiego.
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010)
  Forma książki „lektura z opracowaniem” jest zjawiskiem względnie nowym (kilkunastoletnim), a zarazem dynamicznym. Dziś edycja ta przybrała charakter masowy i stała się najpopularniejszym wydaniem lektur szkolnych. Problem ...
 • Lutomierski, Marcin (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, 2017)
  Recenzja: Małgorzata Rowicka, Wydawnicze i cenzuralne losy twórczości Adama Mickiewicza w okresie zaborów, Warszawa 2014, ss. 438.
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012)
  Recenzja: Miłosz listy pisze, red. J. Wolski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Rzeszów 2011.
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020)
  Mimo rozwoju tej części rynku wydawniczego (na ziemiach polskich od ok. 200 lat) problematyka edytorstwa literatury dla dzieci i młodzieży nie cieszyła i nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem badaczy. Taki stan ...
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2018)
  Recenzja: Maria Prussak, Teresa Rączka-Jeziorska, "Nieznany autograf Adama Mickiewicza. Dwie strony Inwokacji „Pana Tadeusza”", Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2018.
 • Lutomierski, Marcin (Polska Akademia Umiejętności, 2018)
  W Zakładzie Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powstało nowe wydanie krytyczne dzieł Zygmunta Krasińskiego. Pomysłodawcą projektu i jego kierownikiem był prof. Mirosław ...
 • Lutomierski, Marcin (Towarzystwo Naukowe Płockie, 2016)
  Recenzja: „Wiadomości Literackie” (1924–1939), wybór, wstęp i opracowanie Agata Zawiszewska, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Akademia Humanistyczna, Warszawa 2015.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011)
  Wśród dziewiętnastowiecznych edycji polskich dzieł literackich osobne miejsce zajmowały wydania będące specyficznymi streszczeniami utworów z klasyki. W pewnych kręgach cieszyły się one dużym zainteresowaniem, można nawet ...
 • Lutomierski, Marcin (Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2011)
  Prezentacja działalności (struktury, oferty, promocji i dystrybucji) Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w latach 2007-2011.

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations