Home

Browsing Wydawnictwo Naukowe / The Nicolaus Copernicus University Press by Title

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Wydawnictwo Naukowe / The Nicolaus Copernicus University Press by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014)
  Celem artykułu jest rekonstrukcja stylów odbioru twórczości Zygmunta Krasińskiego w tygodniku redagowanym przez Mieczysława Grydzewskiego we wczesnych latach powojennych. Dla recepcji twórczości Krasińskiego na łamach ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014)
  – Na początek chciałbym zapytać o rodzaje i przykłady źródeł, z których Pan korzystał, pisząc tę rozprawę. – Źródeł było bardzo wiele, chociażby księgi poselskie z archiwów moskiewskich wydane przez Siergieja Biełokurowa, ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Recenzja: Rafał Moczkodan, „Omawiacze, laurkodawcy”, publicyści i krytycy. Krytyka literacka na łamach „Wiadomości” w latach 1946–1956, Toruń 2013, s. 436, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, seria ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012)
  4 lipca 2012 r. odszedł Krzysztof Muszkowski – zasłużony żołnierz, dziennikarz, pisarz, mieszkaniec „polskiego Londynu”. Kim był emigracyjny autor, którego biogramu daremnie byłoby szukać w skądinąd cennej, „Encyklopedii ...
 • Lutomierski, Marcin (Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015)
  Jedną z form obchodów 70-lecia Uniwersytetu są przygotowane specjalnie na tę okazję książki Wydawnictwa Naukowego UMK. Warto zaprezentować je razem (w kolejności ukazywania się drukiem), ponieważ publikacje te wzajemnie ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2023)
  Polska emigracja niepodległościowa 1945–1990 była swoistą depozytariuszką II Rzeczypospolitej, dlatego przechowała te tradycje szlacheckie, które w Polsce Ludowej nie mogły być kontynuowane. Są na to dowody w literaturze ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2022)
  Krótki tekst informacyjny o polsko-ukraińskim wydaniu legendy pt. "Twardowski" autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego.
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2016)
  Agnieszka Kania, „Polak młody” na lekcjach języka polskiego. Edukacja polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2015, seria Edukacja ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010)
  Forma książki „lektura z opracowaniem” jest zjawiskiem względnie nowym (kilkunastoletnim), a zarazem dynamicznym. Dziś edycja ta przybrała charakter masowy i stała się najpopularniejszym wydaniem lektur szkolnych. Problem ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014)
  Jakie książki poleciłaby Pani/poleciłby Pan czytelnikom „Głosu Uczelni” na okres wakacji i – dlaczego? Dominika Czyżak (zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej UMK), Prof. Mirosław Strzyżewski (Instytut Literatury ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2022)
  Tekst rozmowy z prof. Lubow Żwanko – historyczką, poetką, tłumaczką; kierownikiem Centrum Muzealnego, profesor Katedry UNESCO i Ochrony Socjalnej w Państwowym Uniwersytecie Biotechnologicznym w Charkowie; stypendystką ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2021)
  Rozmowa dotyczy życia i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jednego z oficjalnych patronów 2021 roku.
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 2017)
  Recenzja: Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, "Listy 1941-1956", oprac. Beata Dorosz przy współpracy Pawła Kądzieli, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2016, ss. 643.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2023)
  Rok Mikołaja Kopernika stanowi doskonałą okazję do sięgnięcia nie tylko po współczesną, lecz także nieco starszą i zapomnianą twórczość kierowaną do młodych czytelników, która przybliża postać słynnego astronoma. Lektura ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017)
  Artykuł ukazuje Toruń przez pryzmat literatury – wybranych jej twórców oraz wydarzeń z nią związanych. Treść nawiązuje do wykładu wygłoszonego w ramach 17. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2023)
  The Year of Nicolaus Copernicus provides an excellent opportunity to reach out not only to contemporary, but also to slightly older and forgotten works intended for young readers that introduce the figure of the famous ...
 • Lutomierski, Marcin (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016)
  Artykuł jest formą upomnienia się o badania nad emigracyjną literaturą dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza tą wydawaną w „polskim” Londynie. Podejmowana przeze mnie tematyka jest prawie nieobecna w emigracyjnej i krajowej ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Artykuł dotyczy obecności na łamach londyńskiego tygodnika "Wiadomości" różnego typu zagadnień związanych z emigracyjnym szkolnictwem, oświatą i edukacją. Mimo że kwestie te nie należą do zasadniczego nurtu rozważań autorów ...
 • Lutomierski, Marcin (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, 2023)
  O twórczości autorki Końca i początku powiedziano bardzo wiele, ale dziś – w roku, którego jest patronką – warto podkreślić nieprzemijające refleksje o człowieku tkwiące w jej poezji. Poezja liryczna Wisławy Szymborskiej ...
 • Lutomierski, Marcin (2013)
  Recenzja: Marek Szulakiewicz, "Zapiski z przełomu wieków", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations