Home

Browsing Wydawnictwo Naukowe / The Nicolaus Copernicus University Press by Title

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Wydawnictwo Naukowe / The Nicolaus Copernicus University Press by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2016)
  Co było inspiracją do napisania monografii wojsk zakonu niemieckiego? – Bezpośrednia inicjatywa wyszła w 2011 r. od Tomasza Jaroszewskiego, zastępcy dyrektora Wydawnictwa Naukowego UMK. Zagadnieniami aktywności militarnej ...
 • Lutomierski, Marcin (Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie, 2006)
  Artykuł omawia różne formy recepcji życia i twórczości Cypriana Norwida na łamach jednego z dwóch najważniejszych czasopism XX-wiecznej emigracji polskiej. W kręgu londyńskich „Wiadomości” autor "Promethidiona" był postrzegany ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2021)
  – Kim dla Pana był Tadeusz Różewicz? – Tadeusz Różewicz był dla mnie niezwykle istotnym artystą sztuki słowa. Przede wszystkim – bardzo ważnym poetą, ale również dramaturgiem, prozaikiem i scenarzystą. Pozostawił po sobie ...
 • Lutomierski, Marcin (Polska Akademia Umiejętności, 2018)
  W Zakładzie Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powstało nowe wydanie krytyczne dzieł Zygmunta Krasińskiego. Pomysłodawcą projektu i jego kierownikiem był prof. Mirosław ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014)
  Artykuł informuje o działaniach promocyjno-handlowych Uniwersyteckiej Księgarni Naukowej podejmowanych w celu zwiększenia przychodów
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2015)
  Omówienie: Janusz Małłek, "Mikołaj Kopernik. Szkice do portretu", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.
 • Lutomierski, Marcin (Miasto i Gmina Skępe, 2011)
  Recenzja: Gustaw Zieliński, "Kirgiz", wstępem poprzedził, przypisami uzupełnił i do druku przygotował Mirosław Krajewski, Rypin-Skępe-Płock, 2011, Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza "Verbum", ss. 80.
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2020)
  Recenzja: "Czytanie Wierzyńskiego", red. Wacław Lewandowski, Jakub Osiński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2019.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2021)
  Doświadczenie pobytu poza granicami ojczyzny – zarówno podczas wojny, jak i później – zaowocowało powstaniem szeregu publikacji mniej lub bardziej literackich o charakterze edukacyjno-wychowawczym, których tematem była ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2023)
  W wieku niespełna 55 lat zmarł Andrzej Artur Falenta – absolwent filologii polskiej UMK, bibliofil, poeta, pisarz, autor artykułów krajoznawczych o Mazowszu, najbardziej znany jako księgarz.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2015)
  Magdalena Bajer – ur. we Lwowie. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, publicystka. Pracowała w Polskim Radiu, „Polityce”, „Tygodniku Powszechnym”, „Odrze”, a także w wydawnictwach: Ossolineum, Państwowy ...
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014)
  Recenzja: Rafał Moczkodan, „Omawiacze, laurkodawcy”, publicyści i krytycy. Krytyka literacka na łamach „Wiadomości” w latach 1946–1956", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Tumult, 2017-09-15)
  Film Rafaela Lewandowskiego jest wielowątkową opowieścią o Zygmuncie Lubicz Zaleskim – zasłużonym humaniście i działaczu społecznym, w pełni oddanym sprawie polskiej, której poświęcił całe swoje dorosłe życie.
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007)
  Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych (pt. "Literatura emigracji polskiej"), przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 2005 roku. Badania dotyczą wiedzy o historii literatury ...
 • Lutomierski, Marcin (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, 2022)
  Jednym z najbardziej znanych i najwyżej ocenianych utworów Marii Konopnickiej jest "Historya o Krasnoludkach i o sierotce Marysi" (tytuł z okładki pierwodruku) znana jako "O Krasnoludkach i o sierotce Marysi" (taki zapis ...
 • Lutomierski, Marcin (Polska Akademia Umiejętności, 2021)
  W dyskusji na temat patriotyzmu nie powinno zabraknąć przykładów rozumienia tego pojęcia w literaturze dla dzieci. Twórczość ta może mieć i często ma istotny wpływ na rozumienie patriotyzmu nie tylko wśród najmłodszych, ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007)
  Zagadnienie listu do redakcji nie było jak dotąd przedmiotem osobnych badań. Ów specyficzny dział epistolografii bywa, co najwyżej, sygnalizowany w naukowych rozprawach. List do redakcji ze względu na swoją wieloaspektową ...
 • Lutomierski, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008)
  Wydawanie na obczyźnie utworów polskich pisarzy i poetów epoki romantyzmu było jednym z przejawów żywotności tradycji romantycznej wśród Polaków przebywających poza krajem. Artykuł omawia wybrane edycje dzieł Adama ...
 • Lutomierski, Marcin (Fundacja Forum Akademickie, 2018)
  Recenzja: Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Listy 1941–1956, opracowała Beata Dorosz przy współpracy Pawła Kądzieli, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2016.
 • Lutomierski, Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2020)
  Recenzja: Jarosław Krasnodębski, "Z Wilna nad Wilią do „Wilna nad Wisłą”. Ekspatriacja i osiedlenie się mieszkańców Wileńszczyzny w Toruniu (1944–1948)", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019.

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations