Home

Media relations wybranych bibliotek toruńskich. Cele, narzędzia i plany rozwoju

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Cyrklaff-Gorczyca, Magdalena
dc.date.accessioned 2019-05-27T09:17:47Z
dc.date.available 2019-05-27T09:17:47Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Folia Bibliologica 2018, vol. 60, s. 99-110
dc.identifier.issn 2449-8246
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5875
dc.description.abstract Budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki w środowisku lokalnym wymaga znajomości i systematycznego wdrażania elementów public relations. Jednym z etapów tego działania są media relations, czyli utrzymywanie dobrych stosunków z przedstawicielami mediów, co może wpływać pozytywnie na odbiór organizacji w otoczeniu społecznym. W artykule przedstawiono analizę działań w ramach media relations trzech największych toruńskich bibliotek: Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej, Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej. Wykorzystano do tego metodę sondażu diagnostycznego oraz analizę treści stron internetowych badanych bibliotek. Biblioteka uniwersytecka i publiczna są dobrze przygotowane i prężnie działają w zakresie promocji, jednak utożsamiają to pojęcie z public relations i nie rozdzielają tych zagadnień w praktyce, natomiast biblioteka pedagogiczna nie ma sekcji ds. promocji i PR, ale zadanie utrzymywania kontaktu z mediami należy do jednego z pracowników. Żadna z bibliotek nie wykorzystuje w pełni możliwości, jakie daje posiadanie strony internetowej.
dc.description.abstract Building a positive image of a library in a local environment requires familiarity and systematic implementation of public relations elements. One of them is media relations, or maintaining good relations with representatives of the media, which may have a positive impact on the reception of the organization in the social environment. The article presents an analysis of media relations activities of the three largest libraries in Toruń: the Pedagogical Library of Brig. Gen. prof. Elżbieta Zawacka, the University Library of the Nicolaus Copernicus University and the Provincial Public Library-Copernicus Library. A method of the research was a diagnostic survey and an analysis of the content of the websites of the examined libraries. The university and public library are well prepared and thriving in the field of promotion, however, they equate this concept with public relations and do not separate these issues in practice, while the pedagogical library does not have a promotion and PR section, but the task of maintaining contact with the media belongs to one of the employees. Each library does not make full use of the possibilities offered by having a website.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject media relations
dc.subject public relations
dc.subject promocja
dc.subject promocja kultury
dc.subject komunikacja społeczna
dc.subject biblioteka uniwersytecka
dc.subject biblioteka publiczna
dc.subject biblioteka pedagogiczna
dc.subject promotion
dc.subject culture promotion
dc.subject social communication
dc.subject university library
dc.subject public library
dc.subject pedagogical library
dc.title Media relations wybranych bibliotek toruńskich. Cele, narzędzia i plany rozwoju
dc.title.alternative Media Relations of Selected Toruń Libraries. Objectives, Tools and Development Plans
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations