Home

Nowelizacja przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym – najważniejsze projektowane zmiany

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kłosowski, Karol
dc.contributor.author Góra, Ignacy
dc.date.accessioned 2019-03-20T13:01:11Z
dc.date.available 2019-03-20T13:01:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 7(7), pp.114-118.
dc.identifier.issn 2299-5749
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5819
dc.description.abstract Przedmiotem artykułu są projektowane zmiany do kluczowego aktu prawnego w zakresie ochrony praw pasażerów kolei w UE – rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. W 2017 r. Komisja Europejska zainicjowała proces legislacyjny, mający na celu dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do aktualnych realiów gospodarczych, społecznych i prawnych. Celem artykułu jest podsumo-wanie najważniejszych projektowanych zmian w obszarze odpowiedzialności przedsiębiorstw kolejowych, praw osób z niepełnosprawnością, zakresu stosowania przepisów rozporządzenia oraz dostępności biletów.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
dc.relation.ispartofseries internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny;7 (7) 2018
dc.relation.ispartofseries Seria regulacyjna: transport;
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject rozporządzenie 1371/2007
dc.subject prawa pasażerów
dc.subject transport kolejowy
dc.subject Unia Europejska
dc.subject Parlament Europejski
dc.subject Komisja Europejska
dc.subject przewoźnik kolejowy
dc.subject zarządca infrastruktury
dc.title Nowelizacja przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym – najważniejsze projektowane zmiany
dc.title.alternative Recast of Regulation (EC) 1371/2007 on rail passengers’ rights and obligations – review of the most important proposed amendments
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations