Home

Profilaktyczny wymiar kolonii letnich dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Deka, Renata
dc.contributor.author Polichnowska, Marta
dc.date.accessioned 2019-02-22T09:57:23Z
dc.date.available 2019-02-22T09:57:23Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Wybrane aspekty resocjalizacji, 2017, pp. 181-192.
dc.identifier.isbn 978-83-62902-24-8
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5764
dc.description.abstract Kolonie letnie to znana od dawna, zorganizowana forma spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Z reguły kojarzą się z beztroskim czasem wakacji, zabawą, wyjazdami nad morze czy w góry. Rzadko postrzega się je jako zaplanowaną formę oddziaływania na osobę wychowanka, mającą prowadzić do zmiany jego dotychczasowych zachowań, sposobu funkcjonowania w środowisku społecznym. Tego typu oddziaływanie stanowi jednak podstawę kolonii letnich dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, których organizatorzy poprzez zabawę, rozwój zainteresowań starają się pokazać podopiecznym alternatywę dla ich dotychczasowego zachowania. Zasadniczym celem artykułu jest ukazanie kolonii letnich jako formy profilaktyki dla zachowań społecznie nieakceptowanych. W kolejnych częściach opracowania zaprezentowano definicję nieprzystosowania społecznego, czasu wolnego i zabawy, zasady organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizowane w trakcie turnusów programy profilaktyczne.
dc.language.iso pol
dc.publisher Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject niedostosowanie społeczne
dc.subject pedagogika resocjalizacyjna
dc.subject młodzież
dc.subject dzieci
dc.subject profilaktyka
dc.subject czas wolny
dc.subject kolonie letnie
dc.title Profilaktyczny wymiar kolonii letnich dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie
dc.title.alternative Preventive dimension of summer camps for socially maladjusted children and youth
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations