Home

Medialna sfera publiczna we współczesnej Polsce - ocena z perspektywy modelu liberalno-przedstawicielskiego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Piechocka, Anna
dc.contributor.author Królicka, Beata
dc.contributor.author Sojak, Radosław
dc.date.accessioned 2019-02-18T08:51:47Z
dc.date.available 2019-02-18T08:51:47Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Studia Socjologiczne nr 3 (230), 2018, pp. 127-152.
dc.identifier.isbn 0039-3371
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5750
dc.description.abstract Pluralistyczny dostęp poszczególnych partii i środowisk politycznych do mediów uznawany jest za jeden z fundamentów demokracji. Odwołując się do danych dotyczących obecności polityków w najważniejszych telewizyjnych i radiowych programach publicystycznych oraz danych dotyczących rynkowego zasięgu poszczególnych nadawców, artykuł analizuje wpływ, jaki poszczególne środowiska polityczne miały na polską medialną sferę publiczną w okresie od listopada 2015 do grudnia 2017 roku. Artykuł zmierza w stronę opisu normatywnego, dostarczającego odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu poszczególne partie polityczne są nad- lub niedoreprezentowane w medialnej sferze publicznej. Odpowiedź umożliwia zestawienie uzyskanych danych z liberalno-przedstawicielskim modelem sfery publicznej we współczesnych demokracjach (Ferree, Gamson, Gerhards i Rucht 2002). Autorzy wnioskują, że polska sfera publiczna mieści się w demokratycznych standardach wyznaczonych przez przyjęte do analizy modele, choć zarówno nadawcy publiczni jak i prywatni mają problemy z zachowaniem odpowiedniego poziomu reprezentatywności różnych partii w swoich stacjach.
dc.description.abstract Pluralistic access to media is widely recognized as one of the foundations of democracy. Drawing upon the data on the presence of politicians in the most infl uential television and radio political programmes as well as the data on viewership and listenership (from November 2015 to December 2017), the article examines the infl uence the parties have upon media public sphere in contemporary Poland. The article aims at the assessment of whether parties are over- or under-represented in the Polish media public sphere. The evaluation is achieved by setting the empirical data against the liberal-representative model of democratic public sphere described by Ferree, Gamson, Gerhards and Rucht (2002). The authors argue that the Polish public sphere meets the democratic standards laid down in the theoretical models discussed in the article, despite the fact both public and private media experience certain problems with the adequate representation of various parties.
dc.language.iso pol
dc.publisher Polska Akademia Nauk. Komitet Socjologii, Instytut Filozofii i Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii UW
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject medialna sfera publiczna
dc.subject pluralizm
dc.subject proporcjonalność
dc.subject jakość dyskursu publicznego
dc.subject socjologia mediów
dc.subject media public sphere
dc.subject pluralism
dc.subject proportionality
dc.subject quality of public discourse
dc.subject sociology of media
dc.title Medialna sfera publiczna we współczesnej Polsce - ocena z perspektywy modelu liberalno-przedstawicielskiego
dc.title.alternative Media Public Sphere in Contemporary Poland: Evaluation in Accordance with Liberal-Representative Model
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations