Home

„Czytanie społecznościowe: platformy, aplikacje, chmury i tagi” - próba analizy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kortas, Weronika
dc.date.accessioned 2019-02-06T15:16:34Z
dc.date.available 2019-02-06T15:16:34Z
dc.date.issued 2018-10-22
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (20), Vol. 11, pp. 143-162
dc.identifier.issn 2392-1633
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2018.007
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5690
dc.description.abstract Wraz z rozwojem Internetu i pojawieniem się Web 2.0 rozpoczęła się rewolucja w podejściu do tekstów elektronicznych – zarówno od strony autora, wydawcy jak i czytelnika. Pojawiła się nowa technika czytania – social reading online. Najobszerniejszą pracą na ten temat i jednocześnie publikacją, której analizie poświęcony został niniejszy artykuł jest książka Social Reading: Platforms, Applications, Clouds and Tags z 2013 r. To efekt prac podjętych przez czteroosobowy zespół badaczy z hiszpańskiego Uniwersytetu w Salamance, w którego skład weszli: José-Antonio Cordón-García, Julio Alonso-Arévalo, Raquel Gómez-Díaz i Daniel Linder. Definiują oni social reading jako „czytanie w środowisku wirtualnym, gdzie książka i czytanie sprzyjają formowaniu się społeczności i miejsca wymiany”. Książka ta nie ukazała się w języku polskim. Niniejszy artykuł zawiera omówienie wspomnianej publikacji oraz wniosków w niej zaprezentowanych.
dc.description.abstract With the development of the Internet and the emergence of Web 2.0, a revolution in the approach to electronic texts has begun – from the author’s, the publisher’s and the reader’s point of view. Social reading online is a new reading technique that has emerged. The most comprehensive work on the subject and at the same time the publication which is being analyzed in this article is Social Reading: Platforms, Applications, Clouds and Tags from 2013. It is the result of work undertaken by a team of four researchers from the Spanish University of Salamanca, which included: José-Antonio Cordón-García, Julio Alonso-Arévalo, Raquel Gómez-Díaz and Daniel Linder. They define social reading as “reading carried out on virtual environments where book and the reading favor the formation of «community» and a means of exchange”. This article contains a overview of the publication and main conclusions presented in it.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject czytanie społecznościowe
dc.subject social reading
dc.subject czytanie online
dc.subject e-book
dc.subject web 2.0
dc.subject online reading
dc.subject reading
dc.title „Czytanie społecznościowe: platformy, aplikacje, chmury i tagi” - próba analizy
dc.title.alternative “Social reading: platforms, applications, clouds and tags” – an analysis attempt
dc.type info:eu-repo/semantics/review


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations