Home

Wielogłos – małe społeczności lokalne o integracji cudzoziemców

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Goszczyński, Wojciech
dc.contributor.author Stankowska, Joanna
dc.date.accessioned 2019-01-21T09:37:35Z
dc.date.available 2019-01-21T09:37:35Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; nr 534, pp. 102-115.
dc.identifier.issn 1899-3192
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5568
dc.description.abstract W artykule zostały przedstawione wyniki badania nad relacjami mieszkańców małych społeczności lokalnych z obcokrajowcami mieszkającymi w ośrodkach recepcyjnych dla cudzoziemców. Projekt objął trzy odmienne miejscowości: wiejską, peryferyjną Grupę, małomiejską, elitarną Podkowę Leśną oraz Słupsk traktowany w badaniu jako grupa kontrolna. Stosując technikę wywiadów kwestionariuszowych, zespół badawczy starał się odpowiedzieć na pytania o charakter relacji, ocenę codziennych doświadczeń, społeczny dystans oraz wpływ specyfiki wspólnoty na kontakty z obcokrajowcami mieszkającymi w ośrodkach. Wyniki badania wskazują na to, że proces integracji cudzoziemców jest trudny i wywołuje negatywne reakcje mieszkańców. Jednocześnie paradoksem jest to, że lepiej przebiega on w społeczności małej, peryferyjnej, w której istnieje przestrzeń wspólnych styczności, relacji, działań różnych grup.
dc.description.sponsorship Fundacja EMIC, Fundacja Batorego
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject społeczności lokalne
dc.subject integracja
dc.subject cudzoziemcy
dc.subject ośrodki recepcyjne
dc.subject polityka migracyjna
dc.title Wielogłos – małe społeczności lokalne o integracji cudzoziemców
dc.title.alternative Polyphony – local communities about integration with foreigners
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations